Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 427501
Foto: Mark Barten
FOTO'S + VIDEO Natuur

Veel klachten over eikenprocessierups

Laarbeek - Er is deze periode veel overlast door de eikenprocessierups. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken heeft de gemeente Laarbeek een beheerplan opgesteld.

Via de Facebookpagina laat de gemeente Laarbeek weten: "De eikenprocessierupsen zijn momenteel weer volop in de gehele gemeente aanwezig. Dat merken we ook aan het grote aantal meldingen dat we ontvangen. De gemeente neemt alle meldingen van nesten in gemeentebomen in behandeling. De grote hoeveelheid aan meldingen maakt echter dat de aannemer die de rupsen bestrijdt prioriteiten moet stellen. Nesten bij scholen, speelvoorzieningen en locaties waar veel mensen verblijven worden eerst bestreden. De rest komt daarna aan de beurt. Iedere melding wordt gecontroleerd en daar waar overlast is ontstaan gaat de gemeente over tot bestrijding door te zuigen of plukken. Het verwijderen van de rupsen kost veel tijd. Door de hoeveelheid nesten en de tijd die het verwijderen kost kan het langer duren voordat een nest wordt verwijderd. Meldingen van nesten processierupsen in gemeentebomen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan ons Klant Contact Centrum 0492-469700 of u kunt ze zelf melden via onze website www.laarbeek.nl onder Melding openbare ruimte."

Tekst gaat verder onder de video

Eikenprocessierups 
De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Vanaf de derde vervelling (omstreeks eind mei) ontstaan er op iedere rups ca. 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken. In deze tijd vormen de rupsen nesten die bestaan uit rupsen, spinsels, oude vervellingen en uitwerpselen.

Gezondheidsklachten
De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Als mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie over gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD via www.oakie.info.

Preventieve bestrijding
Enkele weken terug is een groot deel van de gemeentelijke eikenlanen preventief bespoten. De bespuiting wordt uitgevoerd in gebieden waarin ze de meeste overlast verwachten. Denk hierbij aan forse eikenlanen en lanen langs drukke routes. Er is met een biologisch bacteriepreparaat gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood.

Op eerdergenoemde website van de GGD staan ook adviezen wat bewoners zelf kunnen doen om de last preventief te bestrijden. Denk hierbij vooral aan het creëren van een goed biotoop voor natuurlijke vijanden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>