Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: ec4131
Politiek

Politieke bal ligt bij PNL

Laarbeek - Na de rumoer van vorige week, ligt de politieke bal nu bij PNL. Dat blijkt uit de brief die de vier andere partijen (De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA) vrijdag naar PNL hebben gestuurd. PNL stemde tegen de kadernota (de plannen van het college om Laarbeek in financieel beter weer te krijgen) en gaf daarbij aan dat als ander partijen hun voorstel om de kadernota voor kennisgeving aan te nemen niet zouden steunen dat ze dit zagen als dat ‘de echte wil om er samen uit te komen niet is’. De financieel verantwoordelijk wethouder, Ria van der Zanden juist van PNL, zag de tegenstem van haar fractie als een vertrouwensbreuk en later gaf ze aan dat, wat haar betreft, PNL geen verantwoordelijkheid nam door tegen te stemmen.

Afgelopen maandag kwamen alle fractievoorzitters en vertegenwoordigers van alle partijbesturen bijeen om over de ontstane situatie te praten. Volgens de brief die vrijdag verstuurd is, zei de PNL-delegatie toen dat die partij nog steeds achter het vijfpartijenakkoord staat. De andere vier partijen hebben daarna met elkaar gesproken en willen doorgaan met de vier overige wethouders. ‘Het vertrouwen in PNL is de afgelopen weken, na de onderhandelingen en het daaropvolgend ingediende ontslag door wethouder Van der Zanden wegens gebrek aan steun vanuit haar partij PNL, dusdanig beschadigd dat een ongewijzigde voortzetting van de afspraken voor ons niet langer realistisch is. De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA staan nog steeds achter de inhoud van het raadsbrede akkoord 'Handen ineen'. Wij onderschrijven de inhoud daarvan onverkort en zullen blijven zorgdragen voor de uitvoering hiervan.’ 

Wel zien de partijen een plek voor PNL in de coalitie. ‘Blijvende deelname aan de coalitie door PNL sluiten wij niet uit. In het belang van Laarbeek willen wij samen met PNL de schouders onder de uitvoering van het akkoord blijven zetten. En hiermee de goede elementen uit de samenwerking van het afgelopen jaar behouden.’

De bal ligt nu dus bij PNL, zij zullen aan moeten geven of ze het coalitieakkoord willen blijven steunen en in welke vorm. 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>