Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: d255f0
Foto:
Algemeen

Nieuwe plek kledingcontainers in Mariahout

Mariahout - In verband met de herinrichting van het Oranjeplein Mariahout zijn de kledingcontainers verplaatst naar de parkeerplaats bij het Buurthuis. Een plek waar veel mensen komen als ze het Buurthuis bezoeken. Ook een plaats waar dagelijks veel schoolkinderen langs lopen als ze gebruik maken van de achteringang van de school. Zorg om het Dorp is het bestuur van deze stichting zeer erkentelijk voor de medewerking.

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp (SPO) is al sinds 1987 actief in Laarbeek en Nederland en is CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend. Het zet zich in voor kansarme kinderen in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Pandilla is de naam van het dorp waar (adoptieouders) Tonnie en Jan Gevers uit Laarbeek de eerste drinkwaterinstallatie lieten bouwen. In de loop der jaren heeft deze stichting zich toegelegd op scholing van kinderen. Met het financieren van de bouw van scholen geeft SPO aan kinderen de mogelijkheid te werken aan een betere toekomst in hun eigen land. Scholing in plaats van kinderarbeid. www.pandilla.nl

Herinrichting Oranjeplein
Aan het herinrichten van het Oranjeplein is veel overleg voorafgegaan. Er is bottom-up gewerkt, wat goed uitgepakt heeft. Het plein wordt op zondag 8 september geopend met een 'Picknick op het Plein' en onthulling van het Bevrijdingsmonument i.v.m. '75-jaar Bevrijding Laarbeek'. Informatie volgt via DeMooiLaarbeekKrant, Kontakt-FM en de huis-aan-huis Nieuwsbrief van Zorg om het Dorp in Mariahout.

Wat betreft de verplaatsing van de kledingcontainers heeft Zorg om het Dorp nauw overleg gevoerd met het bestuur van de SPO, gemeente Laarbeek, buurtbewoners, buurtvereniging en het Buurthuispersoneel. De dorpsondersteuner van Mariahout heeft dit proces begeleid, waarvoor dank. Het bestuur hoopt van harte dat eenieder de nieuwe plek van de kledingcontainers als vanzelfsprekend gaat beschouwen. Uw afgedankte kleding en schoeisel is welkom op de inzamelplaats naast het Buurthuis in Mariahout.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>