Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 258371
Foto: Martin Prick
Verkeer

Werkgroep Verkeer timmert aan de weg in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - In de periode van 19 augustus tot en met 13 oktober vraagt de werkgroep verkeer weer de aandacht van alle weggebruikers in Aarle-Rixtel. Hun doel is inwoners en gemeente bewust te maken van hun taak in het veilig maken van het verkeer in het kerndorp.

Bewustwording
Veel mensen kennen de borden met de tekst 'minder hard, vanuit je hart' nog van de vorige actie. Deze borden, in een steviger uitvoering komen nu weer in het dorp te hangen. "Alleen veel meer dan de vorige keer", vertelt Tom van den Heuvel van de werkgroep. Er worden ook door de kinderen van Brukelum en Heindert snelheidsmetingen verricht. Samen met wijkagent Roel Timmermans zullen ze met een lasergun op een door-de-weekse dag op drukke punten gaan controleren. De automobilisten, die een goede snelheid aanhouden krijgen een duimpje met een grote door de kinderen in elkaar geknutselde duim. Tijdens deze controles wordt niet geverbaliseerd. "Maar", legt Pieter Verschuren uit, "laatst hoorde ik van een controle door kinderen, waarbij één van de weggebruikers zich niets aantrok van de regels. Hij passeerde een doorgetrokken lijn en raasde veel te hard al telefonerend voorbij de groep. Die automobilist werd door een collega van Roel verderop staande gehouden. Dat maakte op de kinderen wel een grote indruk". Dit is één van de belangrijkste dingen die wij nastreven, namelijk bewustwording.

Zoveel hoofden, zoveel zinnen
De werkgroep hoort veel kreten als 'Er wordt wel 100 gereden in de Dorpsstraat' en 'Ze moesten eens iets doen aan de auto's in de Bosscheweg. Of 'Waarom kijken jullie niet naar de elektrische fietsen op het fietspad, dat is pas gevaarlijk'. Iedere groep heeft zijn eigen problemen en vaak worden de feiten wat overdreven om de zaak duidelijk te maken. Alles heeft met elkaar te maken. Daarom gaan de werkgroep in de komende tijd in samenwerking met de politie in kaart brengen hoe de verkeersstromen in het dorp lopen. Hoeveel auto's komen er het dorp in? Rijden ze door of blijven ze in het dorp en hoelang? Aan de hand van deze informatie zal worden gekeken naar oplossingen, die kunnen zorgen voor een goede verkeersstroom. Daarbij is de werkgroep er zich van bewust, dat het nooit voor iedereen goed te maken is. Een voorbeeld: Er wordt hard gereden in de Dorpsstraat. Bekeuren kan niet, want de weg is niet ingericht op langzaam verkeer en dat is een vereiste om te kunnen bekeuren. Wegas- verschuivingen leidt tot langzaam rijdend verkeer, dat veel drukte in de straat veroorzaakt. Het is gevaarlijk voor voetgangers met tassen vol boodschappen en geparkeerde voertuigen. Het verkeer omleiden via een andere weg betekent dat er protesten komen van de winkeliers. Zo zijn er veel zaken te noemen: Op de Bosscheweg staan veel auto's geparkeerd. Het weghalen daarvan betekent dat er harder wordt gereden en er schade ontstaat aan huizen met een verveelvoudiging van de uitstoot van fijnstof als bijkomend probleem.

Actie
De werkgroep probeert met de actie dus allereerst om de inwoners bewust te maken van het feit, dat zij op de allereerste plaats zelf iets moeten doen. Daarnaast gaan ze met behulp van de technische hulpmiddelen en samenwerking van de politie de verkeersstromen in kaart brengen. Daarna kan samen met de gemeente gekeken worden naar mogelijke oplossingen, want dat er wat moet gebeuren…… Dat staat vast!

Reacties n.a.v. dit artikel en vragen kan via verkeer@dorpsplatform.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>