Logo mooilaarbeek.nl

Kermiskoningschieten Sint Antoniusgilde Beek

Huidige kermiskoning Mathie van Rhee  | Fotonummer: 4f1957
Huidige kermiskoning Mathie van Rhee (Foto: )

Beek en Donk - Het Sint Antoniusgilde Beek (de gruun skut) gaat maandag 9 september weer schieten voor de titel 'kermiskoning'. Voorafgaand hieraan wordt de dag begonnen met een koffietafel om 8.00 uur op schietaccomodatie 't Wipke.

Vervolgens gaat het gilde naar woonzorgvoorziening De Regt waar om 9.30 uur door gildepastor Jan Engels samen met de nieuwe pastor Geoffrey de Jong een gebedsdienst zal worden gehouden. De aanwezigen zullen op koffie en cake worden getrakteerd en er zal een vendelgroet worden gebracht. Daarna bezoekt het gilde rond 11.00 uur het Antoniusplein waar voor de bewoners zal worden gevendeld.

Na de lunch op 't Wipke begint aldaar om 13.00 uur het middagprogramma. De schietwedstrijd voor de titel van kermiskoning 2019 zal worden geopend met schoten die worden gelost door vertegenwoordigers van de kerkelijke, wereldlijke en gildeoverheid. Vervolgens kunnen allen die zich hebben aangemeld (legitimatie verplicht!) deelnemen aan de wedstrijd en proberen de titel over te nemen van de huidige kermiskoning (en gildebroeder) Mathie van Rhee. Daarna kan nog geschoten worden voor zilveren kruisen en puistprijzen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>