Logo mooilaarbeek.nl

'In gesprek over het levenseinde'

Aarle-Rixtel - Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO Aarle-Rixtel op maandag 16 september een lezing over dit onderwerp aan.

Maatschappelijke discussie
De maatschappelijke discussie over het onderwerp 'sterven', staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen wat er regelmatig in de publiciteit komt.

Positieve reacties
Een interview met stervensdeskundige Rob Bruntink in de Ons, het ledenmagazine van KBO-Brabant, leverde vorig jaar veel positieve reacties op. KBO-Brabant kreeg ook de vraag 'Waar kunnen we meer informatie krijgen? Degelijke en objectieve informatie, die niet zozeer vóór of tegen iets is, maar informatie die alles op een rijtje zet? Om aan die vraag tegemoet te komen heeft de werkgroep Identiteit & Zingeving een lezing laten ontwikkelen door Rob Bruntink over dit thema.

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:
- Het gewone sterven
- Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden(zoals niet behandelen/stoppen)
- Palliatieve sedatie
- Euthanasie en hulp bij zelfdoding
- Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan?
- Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament)
- Uitvaart en afscheid nemen

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd te zijn, geeft rust. De vrijwilligers zijn allen ervaren in het spreken voor groepen en hebben affiniteit of ervaring met het thema. De vrijwilligers worden begeleid door oud-huisarts en huisartsen-opleider Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 september 2019 om 14.00 uur in Multifunctioneel De Dreef, De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>