Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 917413
Foto: Marcel van de Kerkhof (B&D)
FOTO'S Sport

Laarbeek Verenigt omarmt meisjes- en damesvoetbal

Laarbeek - Terwijl DeMooiLaarbeekKrant het sportpark in Mariahout oploopt, komt een steeds groter wordende groep meisjes het voetbalveld op om te voetballen. Er wordt een indeling gemaakt, en gestart met de wedstrijden. Achtendertig meisjes onder de vijftien uit heel Laarbeek spelen met elkaar dit toernooi.Voor het eerst wordt er niet gekeken van welke vereniging je bent, maar in welk team je past zodat iedereen die dit wil, mee kan doen.

Ondanks dat het meisjesvoetbal in Laarbeek in de lift zit, zijn de aantallen binnen de clubs niet altijd toereikend om meisjesteams te vormen. Veel meisjes trainen dan met plezier bij de jongens mee, maar vanaf een bepaalde leeftijd vinden ze het vaak fijner om met meisjes te trainen. Voor wedstrijden zijn de mogelijkheden beperkt met gemengde teams, en dat kan het enthousiasme voor de sport dempen. Om daar verandering in aan te brengen zijn een aantal stappen gezet. In het voortraject is de basis gelegd voor de samenwerking die afgelopen woensdag zijn beslag kreeg.

Het platform Laarbeek Verenigt, dat bestaat uit twee deelnemers van de vier Laarbeekse voetbalverenigingen, de korfbalvereniging en de gemeente, heeft in hun beleidsplan eind 2017 de volgende ambitie neergelegd: "Onze eigen achterban raakt geïnspireerd door onze ambitie en gaat meedoen. Samen zetten we hier de schouders onder. Ook andere partijen raken geïnteresseerd in onze ambitie en dat leidt tot nieuwe bewegingen en daar profiteren we van." Deze ambitie heeft alles te maken met het behouden van een zo groot mogelijk aanbod van sporten voor alle potentiele sporters van Laarbeek, en hoe dat te borgen.

Marsha Bekkers van vv Mariahout, Joan v.d. Gender van Sparta'25, Frans v.d. Hurk van rkvv ELI en Erik Nooijen van ASV'33 hebben zich opgeworpen als kartrekkers voor de projectgroep meisjes- en damesvoetbal toekomstbestendig. "De bedoeling is dat meisjes te allen tijde kunnen voetballen als zij dat graag willen, met de juiste mate van uitdaging en groeimogelijkheden", aldus v.d. Gender. Het enthousiasme waarmee ze hun zaak bepleiten springt je tegemoet. Bekkers gaat verder: "we nemen onze verenigingen niets af, maar voegen juist een extra mogelijkheid toe. Meisjes kunnen bij hun eigen vereniging voetballen met de jongens zolang dat kan, mag en ze dat willen. Als er voldoende meisjes zijn kunnen ze met de meisjes trainen, en eventueel een enkeling al bij de dames. Daar bovenop kunnen ze als Laarbeek verenigt met elkaar voetballen. Hoe mooi is dat." De motivatie van dit enthousiaste kwartet vertaalt zich naar het veld in Mariahout waar achtendertig meisjes onder vijftien jaar fanatiek aan de slag zijn. Om meisjesvoetbal toekomstbestendig te maken vinden v.d. Gender en Bekkers het belangrijk dat ze bij aanmelding ook kunnen voetballen, en niet moeten wachten of er gelegenheid is, "dan haken ze ook weer af". Waar sommige verenigingen misschien nog te veel meisjes hebben, is het bij andere juist te weinig om een volledig team op te stellen. Dan is het geweldig als je met elkaar kunt afspreken dat je samen als Laarbeek verenigt team op het veld staat. Dat is de ultieme ambitie van de projectgroep om in de competitie mee te kunnen spelen met een Laarbeek Verenigt team.

Uiteraard zijn er nog de nodige hobbels te overwinnen, en moeten de details nog worden uitgewerkt, maar dit kwartet dat de kar trekt heeft er vertrouwen in en ziet de toekomst, zeker voor het meisjes- en damesvoetbal zonnig tegemoet. De hoop is, dat ook andere verenigingen van andere sporten aansluiten bij het platform en op die manier hun eigen toekomst en die van hun sport in Laarbeek willen borgen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>