Logo mooilaarbeek.nl

Succesvolle handhavingsactie in Laarbeek

Laarbeek - In het gehele buitengebied van de gemeente Laarbeek heeft zondagmorgen 3 november een gezamenlijke handhavingsactie plaatsgevonden. Dit betrof een samenwerking met de gemeente Laarbeek, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSiB). Gelijktijdig werd er door de gemeentelijke boa's een controle uitgevoerd binnen de bebouwde kommen van Laarbeek.

Gedurende de actie zijn er in totaal 17 bekeuringen opgemaakt na controle op de Visserijwet, de Wegenverkeerswet, loslopende honden en wildcrossen. Daarnaast zijn er 8 waarschuwingen gegeven, voornamelijk voor loslopende honden. Tijdens deze actie zijn meerdere dumpingen gevonden. Onder meer van autobanden, huisraad en GFT-Afval.

De actie werd geopend door een welkomstwoord van burgemeester Frank van der Meijden: "Deze actie past in het veiligheidsdenken, waarin vele partijen een verantwoordelijkheid hebben. Onze partners hebben we hierbij nodig, maar ook de inwoners, die we steeds oproepen om misstanden te melden. Met deze acties letten we speciaal op kleine irritaties en maken we zichtbaar dat we alle vormen van overlast aanpakken."

SSiB doet regelmatig gezamenlijk dit soort acties om misstanden in het buitengebied samen aan te pakken. Het buitengebied kent velerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Overtredingen vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook de recreatiedruk die de nodige overtredingen en misdrijven kan opleveren.

Om dit soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig, Samen Sterk in Brabant (SSiB), streeft er naar om het toezicht te verbeteren. Dit kunnen ze vooral bereiken door samen te werken. Want als natuurorganisatie, gemeente of waterschap hebben ze uiteindelijk allemaal met dezelfde problemen te maken.

U ziet een misstand, direct melden!
SSiB roept iedereen op het buitengebied in de gaten te houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432 of direct een melding doen via de BuitenBeter app. Met de app is het een kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en versturen. Uw melding wordt direct doorgestuurd naar SSiB of een van hun partners. Uiteraard kunnen misstanden ook bij de gemeente gemeld worden via 0492-469700.

Meer informatie
Alle informatie over het programma Samen Sterk in Brabant vindt u op www.odbn.nl/ssib.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>