Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 9b5067
Foto: Mark Barten
Gemeente

Welzijnsactiviteiten Laarbeek naar LEV-groep

Laarbeek - De gemeente Laarbeek gaat met de LEV-groep een subsidierelatie aan voor het uitvoeren van de welzijnsactiviteiten. Hiermee eindigt de subsidierelatie met Vierbinden definitief. Voor de uitvoering van de taak 'beheer en exploitatie gemeenschapshuizen' stelt het college voor om een subsidierelatie aan te gaan met een door het burgerinitiatief op te richten stichting. Dit voorgenomen besluit staat op de agenda van de gemeenteraad van 19 november.

Deze week heeft het college besloten dat het welzijnswerk in Laarbeek uitgevoerd gaat worden door LEVgroep. Een van de voorwaarden die de gemeente hierbij gesteld heeft is dat LEVgroep alle huidige medewerkers van Vierbinden overneemt. Dit betekent dat dezelfde mensen nagenoeg hetzelfde werk blijven doen. De keuze voor LEVgroep komt voort uit het gegeven dat zij in Laarbeek bekend zijn. Maatschappelijk werk en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening worden al jaren door LEVgroep uitgevoerd in Laarbeek.

Voor de taak 'beheer en exploitatie gemeenschapshuizen' stelt het college voor om mee te gaan in het voorstel van het burgerinitiatief om een stichting op te richten die deze taak gaat uitvoeren. Omdat het college veel waarde hecht aan de kracht van, en het draagvlak voor het burgerinitiatief én vertrouwen heeft in de ontwikkeling van de op te richten stichting heeft het college aangegeven aan dit initiatief mee te willen werken. Hier gaat de gemeenteraad op 19 november over in debat waarna het college eind november een definitief besluit zal nemen.

Voor de gemeente blijft samenhang voor de uitvoering van de activiteiten van welzijnswerk (LEV) én de gemeenschapshuizen een belangrijk uitgangspunt. De gemeente gaat er vanuit dat deze activiteiten bínnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd gaan worden. Wethouder Monika Slaets (welzijn): "We hebben er vertrouwen in dat we met de LEV-groep een partij gevonden hebben die onze welzijnsactiviteiten goed kan uitvoeren én die de overdracht van medewerkers en vrijwilligers van Vierbinden naar LEV zorgvuldig zal verzorgen."

Wethouder Greet Buter (gemeenschapshuizen): "Daarnaast spreken we ons vertrouwen uit naar het burgerinitiatief die, wanneer de raad instemt, het beheer en de exploitatie van de gemeenschapshuizen gaat uitvoeren en onderstrepen we nogmaals onze waardering voor dit initiatief."

Het college gaat nu samen met betrokken partijen kijken naar het vervolgproces en welke planning hieraan ten grondslag ligt.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>