Logo mooilaarbeek.nl
logo   | Fotonummer: d59438
logo (Foto: PNL)
Politiek

Voorbespreking PNL

Laarbeek – PNL houdt op maandag 18 november haar voorbespreking. De volledige agenda en de vergaderdata, met alle stukken, van de commissies Ruimtelijk Domein, Sociaal Domein en Algemene zaken kunt u vinden op de website van de gemeente.

Agenda:
Extra raadsvergadering op 19 november: In deze raadsvergadering wordt als belangrijkste punt een besluit genomen over het burgerinitiatief 'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek'. Het beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen zal overgedragen worden aan een door het burgerinitiatief op te richten stichting.

De commissie Algemene Zaken vergadert over de volgende onderwerpen: -Voorstellen tot vaststelling van de APV 2020, van de Verordening kwaliteit vergunningverlening; toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laarbeek; van het Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Laarbeek 2020-2024; van de duurzaamheidsagenda 2019; van de Belastingverordeningen 2020

De commissie Ruimtelijk Domein vergadert over de volgende onderwerpen: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,- voor het opstellen van een speelruimteplan. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek en tot vaststelling van de parkeerbeleidsnota 2019; Stand van zaken bouwplannen.

De commissie Sociaal Domein vergadert over de volgende onderwerpen: Presentatie GGD over extra taken en extra middelen die daarvoor nodig zijn. Voorstel tot wijziging van de Verordening WMO in verband met het abonnementstarief.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De koffie en thee staan klaar.

De voorbespreking is op maandag 18 november in het Buurhuis in Mariahout en begint om 20.00 uur. Het Buurthuis is gelegen aan de Bernadettestraat 43.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>