Logo mooilaarbeek.nl
logo   | Fotonummer: 24eac4
logo (Foto: PNL)
Politiek

Voorbespreking PNL

Laarbeek - In de raadsvergadering op donderdag 12 december wordt als belangrijkste punt behandeld de vaststelling van een krediet, te verstrekken voor een bedrag van € 889.402,- voor de aankoop van de brandweerkazerne te Lieshout. PNL houdt een voorbespreking op 9 december.

De volledige agenda en de vergaderdata, met alle stukken kunt u vinden op de website van de gemeente.

Verder komt in deze raadsvergadering aan de orde een aantal hamerstukken met name de onderwerpen 6 t/m 12. Belangrijk punt is het vaststellen van Belastingverordeningen 2020. Beslispunten: a. de verordening onroerende-zaakbelastingen Laarbeek 2020, b. de verordening afvalstoffenheffing Laarbeek 2020, c. de verordening rioolheffing Laarbeek 2020, d. de verordening reclamebelasting Laarbeek 2020, e. de Legesverordening Laarbeek 2020,

Daarnaast bespreekpunten: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020; Vaststellen van de Parkeerbeleidsnota 2019; Budgetoverhevelingen 2019; Fractie PNL stelt voor om Noek Maas te benoemen tot lid van de klankbordgroep Peelgemeenten.

En tot slot: Een Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2019.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De koffie en thee staan klaar op maandag 9 december in Ontmoetingscentrum Beek en Donk. Aanvang: 20.00 uur.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>