Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 10d48c
Politiek

Voorbespreking PNL

Laarbeek - PNL houdt een voorbespreking op maandag 17 februari. De volledige agenda en de vergaderdata, met alle stukken, van de commissies Ruimtelijk Domein, Sociaal Domein en Algemene zaken kunt u vinden op de website van de gemeente.

De commissie Algemene Zaken vergadert over: aanpassing vergaderstructuur (meer inspraak van de inwoners), vaststelling van de Verordening Duurzaamheidsleningen(verruiming mogelijkheden tot het aangaan van een lening via de gemeente). Zienswijze Kadernota 2021 BSOB, herbenoeming lid rekenkamercommissie en stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking

De commissie Ruimtelijk Domein bespreekt de volgende onderwerpen: vaststelling van het bestemmingsplan Bakelseweg Aarle-Rixtel en het bestemmingsplan Bosscheweg 14-14a Aarle-Rixtel; vaststelling van het Onderhoudsprogramma wegen 2020 en het Onderhoudsprogramma riolering 2020; Stand van zaken bouwplannen, bereikbaarheid en intergemeentelijke/regionale samenwerking

Belangrijke zaken die besproken worden in de commissie Sociaal Domein zijn: Toelichting over de toekomst van Het Anker van O en U en wat daarmee samenhangt; Zienswijzen over de begrotingen van de Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost en de herstelbegroting Senzer 2020; Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 gemeente Laarbeek 2020; Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020. Nu zeker in het kader van de forse stijging van de gemeentelijke belastingen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De koffie en thee staan klaar. Maandag 17 februari in De Dreef te Aarle-Rixtel, aanvang 20.00 uur.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>