Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: e3dd2a
Foto: www.112nieuwsonline.nl
Gemeente

Laarbeek cijfermatig veiliger geworden

Laarbeek - Het afgelopen jaar was het in Laarbeek veiliger dan in 2018. Dit blijkt uit cijfers die de politie heeft bekendgemaakt over 2019. Ook de BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) melden in hun jaarverslag geen buitensporige overtredingen geconstateerd te hebben in het afgelopen jaar.

Na een roerig einde van 2018 (met onder meer de overvallengolf die Beek en Donk teisterde) is burgemeester Frank van der Meijden blij dat de algehele cijfers over 2019 positief zijn. "Nut en noodzaak van een gezamenlijke aanpak is bewezen. We pakken aan wat niet door de beugel kan. Daarbij doe ik altijd een beroep op de inwoners om zaken te melden; vaak met succes. Ik merk erkenning bij de inwoners over de aanpak, wat de bereidwilligheid om mee te denken en zaken te melden vergroot. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen de meldingsbereidheid en de aanpak."

Het aantal geregistreerde woninginbraken in Laarbeek daalde van 45 in 2018 naar 33 in 2019. Ook het aantal diefstallen uit schuur of garage nam af van 24 naar 18. Diefstallen uit voertuigen liep terug van 21 naar 14. Het aantal zedenmisdrijven halveerde van 8 in 2018 naar 4 afgelopen jaar. In 2018 waren er nog 4 pogingen tot moord/doodslag, afgelopen jaar 0. In 2019 werd maar 1 geval van openlijk geweld geregistreerd, ten opzichte van 2 in 2018. Opvallend is dat er in 2018 nog 7 overvallen werden gepleegd in Laarbeek, in 2019 geen. Ook het aantal straatroven was 0 in 2019, ten opzichte van 1 in 2018. Door het rondlopen van het Buurtpreventie Team Beek en Donk en het grote aantal Whatsapp Buurtpreventiegroepen (57 in 2019) in Laarbeek passen inwoners beter op elkaar. Ook de inzet van wijkagenten heeft een gunstig effect op het veiligheidsgevoel van de inwoners, zo geeft de gemeente aan. "Inwoners helpen en zijn alerter. De wisselwerking met de inwoners is goed: mensen durven en willen grensoverschrijdend gedrag melden. Anderzijds nemen we meldingen serieus en gaan er mee aan de slag", geeft een woordvoerder aan.

Naast alle rooskleurige cijfers valt een ding in negatief opzicht op. Het aantal bedreigingen nam fors toe van 18 in 2018 naar 31 in 2019. Een duidelijk reden hiervoor kan niet aangegeven worden.

In 2019 zijn er door het Peelland Interventie Team (PIT) 5 acties uitgevoerd, waarbij 3 woningen, 10 bedrijven en 1 perceel in het buitengebied werden bezocht. Bij de acties werden onder andere 9 milieuovertredingen, 5 maal strijdig gebruik bestemmingsplan, adresfraude en hennepteelt-gerelateerde zaken geconstateerd. Daarnaast heeft de burgemeester het afgelopen jaar 5 panden en 1 perceel gesloten via de wet Damocles. Hij is hiertoe bevoegd als op de bewuste locatie hennep- of harddrugs-gerelateerde zaken worden aangetroffen.

Cijfers BOA's
De BOA's hebben in Laarbeek van april tot en met december 2019 896 waarnemingen geregistreerd. De meest opvallende cijfers: 102 overtredingen op het gebied van afval aanbieden; 77 verkeersovertredingen; 44 keer hondenoverlast; 42 maal werd met een sanctie opgetreden tegen wegens verkeerd gebruik van de openbare ruimte. Over het hoge aantal geconstateerde overtredingen op het gebied van afval aanbieden zegt de gemeente: "De BOA's controleren strenger op het aanbieden van afval (niet te vroeg, op de juiste plek, etc). Vaak is aanspreken voldoende en leidt het niet tot een boete."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>