Claudia Jongerius heeft vanuit de Dorpsraad Lieshout continue focus voor het aandachtveld 'wonen'
Claudia Jongerius heeft vanuit de Dorpsraad Lieshout continue focus voor het aandachtveld 'wonen' Foto:

Dorpsraad Lieshout sluit aan bij ontwikkeling visie op wonen

Algemeen

Lieshout - Een van de vaste aandachtsgebieden van Dorpsraad Lieshout is 'wonen'. Een goed woonklimaat in combinatie met de juiste woningen en aanpalende voorzieningen draagt immers volop bij aan de optimalisering van de leefbaarheid: een doel waar Dorpsraad Lieshout zich graag voor wil inzetten.

Claudia Jongerius heeft binnen de Dorpsraad Lieshout het aandachtsgebied wonen onder haar hoede. Dorpsraad Lieshout wil graag weten wat er wat er speelt in Lieshout rondom het onderwerp wonen en de bijbehorende voorzieningen. Daarvoor sluit zij aan bij de plannen van woCom die samen met de gemeente, de bewonersraad Laarbeek, de KBO, andere (zorg)partijen en dus Dorpsraad Lieshout, aan de slag gaat met een gebiedsvisie voor Lieshout. Zodoende kan de visie op wonen uiteindelijk op een breed draagvlak worden opgebouwd.

WoCom in de lead
WoCom heeft inmiddels aangegeven concreet aan de slag te gaan met de gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat er goed in Lieshout? Wat gaat er niet goed? En, wat is er nodig? Om een antwoord te vinden op deze vragen nodigt woCom enthousiaste inwoners van Lieshout uit om mee te denken. Naast de aangesloten partijen zijn zij natuurlijk de beste ervaringsdeskundigen. Inwoners die graag mee willen praten kunnen zich aanmelden bij Ankie Verspeek van woCom, via a.verspeek@wocom.nl en uiteraard gaat het niet alleen om mensen die huren: ook eigenaren van koopwoningen worden van harte uitgenodigd om mee te praten.

Veel factoren
Om een goede omgevingsvisie te maken wordt gekeken naar meerdere factoren: uiteraard naar de stenen, maar daarnaast ook naar het groen en het verkeer. Net als de sociale kant van wonen komt ook de leefbaarheid aan bod. Daarnaast speelt de technische staat van de woningen een rol samen met de voorzieningen die bij wonen horen als scholen, winkels en een verenigingsleven. In de te maken visie worden uiteindelijk de sterke en de zwakke kanten opgenomen, net als de kansen en de bedreigingen. Hieruit wordt weer gedistilleerd hoe het gebied krachtiger gemaakt kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Deze maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma, waarin per maatregel benoemd wordt wat uitgevoerd wordt, wie verantwoordelijk is en binnen welke termijn de maatregel opgepakt gaan worden. Een voor voorbeeld van zo’n gebiedsvisie (van Beek en Donk) is te vinden op de website van woCom.