V.l.n.r. Antoon van Kaathoven, Piet van de Graef, Jos Maas, Mari van de  Kerkhof en Theo van Kaathoven.
V.l.n.r. Antoon van Kaathoven, Piet van de Graef, Jos Maas, Mari van de Kerkhof en Theo van Kaathoven.

LEV Laarbeek bedankt vrijwilligersgroep Sociale Alarmering

Algemeen

Laarbeek - Sinds 1 mei vorig jaar is de vrijwilligersgroep Sociale Alarmering in Laarbeek opgeheven. Dit had te maken met het feit dat welzijnsorganisatie ViERBINDEN toen gestopt is. Sinds die tijd heeft LEVgroep verschillende welzijnstaken in Laarbeek overgenomen en is Sociale Alarmering ondergebracht bij een commerciële aanbieder, Jinca. Dit bedrijf werkt met betaalde krachten voor het aanbieden van alarmering en daar voelde de vrijwilligersgroep zich niet thuis.

Sociale Alarmering Laarbeek bestond daarvoor uit vijf vrijwilligers. Het technische deel werd gedaan door Theo van Kaathoven en Piet van de Graef (kern Beek en Donk), Antoon van Kaathoven (kernen Lieshout en Mariahout) en Mari van de Kerkhof (kern Aarle-Rixtel). Jos Maas deed de intakegesprekken bij de mensen thuis. Zij zorgden ervoor dat er bij ongeveer negentig mensen in Laarbeek, als zij hulp nodig hadden, met één druk op de knop een hulpverlener werd opgeroepen. Zij gingen op gesprek bij de mensen om uitleg te geven over het alarmapparaat, deden een intakegesprek en plaatsten de apparaten. Zij hielden de technische problemen scherp in de gaten. Bij storingen gingen zij meteen kijken wat er aan de hand was. Zij konden meteen ook signaleren of er problemen waren. Regelmatig werden ook andere vragen gesteld over mobieltjes, telefoon, tv enzovoort. Dit waren vaak kleine vragen die snel opgelost konden worden. Wat soms nog belangrijker was, was het ‘sociale’ praatje wat erbij hoorde. Daarnaast konden de kosten voor de gebruikers van Sociale Alarmering laag gehouden worden, mede omdat gebruik werd gemaakt van de inzet van deze vrijwilligers.

27 jaar geleden opgericht
Het team Sociale Alarmering werd zo’n 27 jaar geleden opgericht bij Stichting Welzijn Ouderen Lieshout (SWOL). De toenmalige Lieshoutse huisarts Van Loen was initiatiefnemer bij het opzetten van de Sociale Alarmering. Hij heeft destijds een donatie gegeven om een aantal alarmapparaten aan te schaffen voor Lieshout, die later zijn ingezet voor heel Laarbeek.

De vrijwilligers vinden het heel jammer dat dit nu is overgebracht naar Jinca, een commercieel bedrijf. Zij hadden er geen goed gevoel bij en wilden vooral de inwoners niet in de steek laten. De overdracht is gebeurd tegen de uitdrukkelijke wens in van de vijf vrijwilligers. Zij hebben hier ook geen enkele zeggenschap in gehad. De apparaten die zijn teruggekomen worden verkocht of krijgen een goede, sociale bestemming. Het geld uit de verkoop zal worden besteed aan een goed doel of activiteit in Laarbeek. Daarmee komt er een einde aan de afronding van het project Sociale Alarmering in Laarbeek.

Belangrijkste schakels
Jacqueline van de Ven (manager LEVgroep) geeft aan: “Onze vrijwilligers zijn de belangrijkste schakels in ons werk. Zonder vrijwilligers en actieve inwoners kunnen wij ons werk niet doen. Wij willen de groep vrijwilligers van Sociale Alarmering dan ook bedanken voor de jarenlange inzet bij stichting ViERBINDEN en zijn voorgangers.”

Het team Sociale Alarmering dankt eenieder voor het vertrouwen in de vrijwilligers en het vroegere ViERBINDEN die Sociale Alarmering mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben er samen voor gezorgd dat mensen langer thuis konden blijven wonen met behulp van deze dienst. Het is belangrijk dat de vrijwilligers, die met veel plezier en inzet voor de inwoners van Laarbeek hebben gewerkt, dit goed kunnen afsluiten