Afbeelding

Leesoffensief Brabant: ‘Lezers maak je SAMEN!’

Algemeen

Laarbeek/Regio - Bijna tweehonderd directeuren, bestuurders en managers van Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant toonden hun betrokkenheid op donderdag 22 april bij de aftrap van het Leesoffensief Brabant. Vanuit gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek waren ook Bibliotheek De Lage Beemden, vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang en het primair onderwijs en bestuurders van de 3 gemeenten aanwezig.

Tijdens de online aftrap werden kennis en ervaringen gedeeld met het oog op één gezamenlijke ambitie: alle Brabantse jongeren geletterd de wereld in.

Wil van Pinxteren, gedeputeerde vrije tijd, cultuur, sport, bestuur en veiligheid van Provincie Noord-Brabant, opende de bijeenkomst en benadrukte dat lezen een vaardigheid is die je moet leren én vooral bijhouden. Als voormalig directeur van een ROC weet hij als geen ander wat het belang van lezen is voor het toekomstperspectief van jongeren.

“Het is voor elke mbo-student belangrijk om voldoende leeskilometers te maken. En zeker voor studenten die in het onderwijs aan de slag gaan. Lezen zou iedere dag onderdeel van hun werk uit moeten maken”, aldus de gedeputeerde.

De aanwezigen hingen vervolgens aan de lippen van schrijver Wim Daniëls. En dat is nu precies de kunst van het vak; zorgen dat mensen worden meegenomen in het verhaal. De schrijver liet de aanwezigen beseffen hoe fantastisch taal is en dat het vooral belangrijk is om kinderen de wondere wereld van het verhaal te laten ontdekken. Sam, de 12-jarige Brabantse winnares van de Nationale Voorleeswedstrijd verwoordde het als volgt: “Lezen is leuk als je wordt meegenomen in het verhaal, dat je niet meer naar letters aan het kijken bent, maar dat je beelden in je hoofd ziet.” Leesoffensief Brabant gunt dit ieder kind.

Taalachterstanden bij jonge kinderen (0-6 jaar) haal je nauwelijks nog in, vertelde bibliothecaris Wietske van Kilsdonk van NOBB. “Maar je kunt grotere slagen maken als je met elkaar werkt aan hetzelfde doel.” Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie, voegde daaraan toe dat alle instanties en personen rondom het kind kunnen zorgen voor een inspirerende leesomgeving. “Iedere euro die je nu in (de leesbevordering van) een kind stopt, verdubbelt qua waarde, omdat het kind zich later beter kan redden.” Structureel investeren in leesbevordering is dus noodzakelijk, daar zijn de aanwezigen het over eens.

Inmiddels leest bijna een kwart van de vijftienjarigen zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Voor Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen. Investeren in geletterdheid kost geld, maar door er niet in te investeren kost het de samenleving uiteindelijk nog veel meer.

Tijdens de aftrap werden tal van initiatieven genoemd die de toehoorders inspireerden. BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school kwamen ter sprake.

Tijdens de aftrap van Leesoffensief Brabant werd goed duidelijk: Lezers maak je SAMEN! Alle partners in de keten – ouders, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, bibliotheek, gemeente, provincie en landelijke partijen gaan samen voor lezen!

Aansluiten bij het Leesoffensief Brabant kan nog steeds. Wil jouw organisatie meer informatie of aansluiten bij het Leesoffensief? Neem contact op via info@bibliotheekdlb.nl. De komende periode organiseert Leesoffensief Brabant regionale vervolgbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.leesoffensiefbrabant.nl.