Wethouder Tonny Meulensteen
Wethouder Tonny Meulensteen Foto: Joost Duppen

Brandbrief Peelgemeenten aan nieuw kabinet; ‘Dit kan zo niet meer’

Algemeen Coronavirus

Peelregio - Namens de Peelgemeenten (Laarbeek, Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Asten en Someren) is er vandaag een brandbrief verzonden aan de verantwoordelijke ministeries om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van retailers nu zij gesloten moeten blijven. Hierin roepen de Peelgemeenten het ministerie op om maatwerk te leveren voor de tegemoetkoming die de ondernemers krijgen vanuit het Rijk en te zoeken naar mogelijkheden om de sectoren toch verantwoorde wijze hun werkzaamheden te kunnen laten hervatten. De brief is ondertekend door de wethouders Economie van de zes peelgemeenten en hieronder te lezen.

‘Geachte minister-president, ministers van EZ en VWS,

Dit kan zo niet meer. De sluiting van de niet-essentie¨le winkels is voor ondernemers niet meer vol te houden. Zij zien met lede ogen toe hoe publiek online winkelt of gaat winkelen vlak over de grens. De horeca is al heel hard geraakt, maar op deze manier gaan gezonde retail bedrijven ook onnodig ten onder en blijven ondernemers met grote schulden achter. Ook met enorme mentale gevolgen, ook voor hun partners en gezinnen.

In de Peelgemeenten is in de afgelopen dagen op verschillende manieren door ondernemers uiting gegeven dat de rek er helemaal uit is. Zo stond het Marktplein in Asten afgelopen dinsdag vol met ondernemers die letterlijk en figuurlijk in hun hemd staan, heeft de gemeente Someren op dezelfde dag een ludieke protestactie ondersteund door “hun ondernemers niet in de kou te laten staan met een vlog gericht aan Mark Rutte” en heeft een winkel in Deurne een week lang enkele kledingrekken – geheel Coronaproof - uit protest buitengezet e´n was er een indringend interview in het Eindhovens Dagblad van een Helmondse ondernemer die aangeeft: “Aan het einde van de maand trek ik tegenwoordig mijn creditcard leeg. Van dat geld betaal ik mijn hypotheek en personeelskosten. Ik heb in januari in al mijn 5 winkels 650 euro omgezet.” Dit zijn enkele voorbeelden van noodkreten die de laatste tijd meer en meer gehoord worden in gesprekken met ondernemers uit de zogenaamde “niet-essentie¨le sector”. Zij worden zowel financieel als mentaal hard geraakt. Starters moeten het opgeven en de financie¨le steun is onvoldoende. In teveel gevallen zorgen de criteria, die aan de steunmaatregelen gekoppeld zijn, ervoor dat men daarvoor niet in aanmerking komt. Met name starters, die waardering voor hun lef en durf verdienen, worden niet of onvoldoende gecompenseerd. Jammer!

De coronapandemie is helaas nog niet uitgewoed. Ook wij, de colleges van B&W van de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Gemert-Bakel, Asten, Someren en Laarbeek) en haar ondernemers kijken met grote bezorgdheid naar de huidige besmettingscijfers. Maar toch zien we kansen genoeg om ook de niet-essentie¨le winkels de deuren weer te laten openen.

De hartenkreet die wij in deze brief uiten is niet gericht op de virusbestrijding. Dat moet gebeuren en daar staan wij volledig achter. Wel vragen wij uw aandacht voor de gevolgen die met name de ondernemers uit de niet-essentie¨le sector op dit moment ondervinden (denk aan horecabedrijven, retailers, kappers, kleine zelfstandigen en culturele instellingen). Als u bijvoorbeeld naar de retail-ondernemers kijkt, dan leveren zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en steden. We zien tal van ondernemers die jarenlang hard hebben gewerkt, een prima renderend bedrijf hebben opgebouwd en nu diep in de schulden zitten. Mensen die het niet meer kunnen opbrengen om we´e´r iets nieuws te gaan verzinnen om nog een klein beetje omzet binnen te halen.

Retailers en Horeca zijn van groot belang als het gaat om vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid van een gemeente. U kunt zich voorstellen dat na de jarenlange problematiek in het kader van het terugdringen van leegstand in winkelstraten, we deze ondernemers moeten koesteren en volledig willen compenseren. Met name maatwerk is hierbij van belang, omdat 100% compensatie TVL in de praktijk geen 100% is. Ook de 85% NOW compensatie is in de praktijk geen 85%. De steunmaatregelen zijn onvoldoende. Daarnaast zijn zij na de eerste persconferentie massaal gaan inkopen en verraste de tweede persconferentie hen volkomen. Een groot deel van de producten zijn inmiddels onverkoopbaar. Dit is dubbel verlies. Hier zou wat ons betreft extra rekening mee gehouden moeten worden in de compensatie van ondernemers.

We doen daarom hierbij een oproep om voor de korte termijn verlichting van de maatregelen voor deze sector mogelijk te maken. Dit is voor onze ondernemers letterlijk van levensbelang. Maak de maatregelen duidelijk, logisch en praktisch uitvoerbaar. Er zijn namelijk voldoende mogelijkheden om veilig open te gaan, zoals blijkt uit de adviezen (protocollen) van Inretail en Koninklijke Horeca Nederland.

Ook vragen we u dringend om voor de langere termijn een strategie te ontwikkelen, waarbij de niet-essentie¨le sector meer mogelijkheden krijgt om hun bedrijf/bedrijven op een verantwoorde manier draaiend te houden, zeker omdat COVID op zowel de korte als middellange termijn onderdeel zal blijven van onze samenleving.

Wij realiseren ons dat maatwerk ingewikkeld is, maar we vinden tegelijkertijd dat dit ons niet ontslaat van de verplichting om te zoeken hoe alle ondernemers de steun kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het zou al helpen als u ons als gemeenten de mogelijkheid en de (financie¨le) ruimte biedt om maatwerk te kunnen leveren. Wij vrezen dat, als er niet meer steun komt, de maatschappelijke kosten op termijn veel hoger zijn dan het bedrag dat nu nodig is om deze sectoren overeind te houden.

Met deze brief sluiten we aan bij wat de VNG al eerder heeft gezegd: de steunpakketten moeten aanzienlijk verbeterd worden en er moet nadrukkelijk gekeken worden of ze in de praktijk voldoende zijn. Naar onze mening is dat voor de niet-essentie¨le sectoren op dit moment niet het geval.

We gaan graag met u in gesprek om het bovenstaande verder toe te lichten. Een afschrift van deze brief sturen wij naar de leden van de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,
Namens colleges van B&W in de Peelregio

Serge van de Brug
Wethouder Economie Gemeente Helmond

Marinus Biemans
Wethouder Economie Gemeente Deurne

Bart Claassen
Wethouder Economie Gemeente Gemert-Bakel

H.A.M. van Moorsel
Wethouder Economie Gemeente Asten

A.A.H. Swinkels
Wethouder Economie Gemeente Someren

A.J.L. Meulensteen
Wethouder Economie Gemeente Laarbeek’

!