Fedor Heijl (links) neemt de voorzitetrshamer over van Maarten Rooijakkers.
Fedor Heijl (links) neemt de voorzitetrshamer over van Maarten Rooijakkers. Foto: Marcel van de Kerkhof (B&D

Fedor Heijl nieuwe voorzitter Ondernemersfonds

Algemeen

Laarbeek - Fedor Heijl is de nieuwe voorzitter van het Ondernemersfonds Laarbeek. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van Maarten Rooijakkers.

Het Ondernemersfonds Laarbeek maakt sinds 2016 collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk. De inkomsten van het Ondernemersfonds worden gevormd door een opslag op het OZB-tarief van niet woningen. Alle ondernemers met een bedrijfspand dragen dus bij aan het Ondernemersfonds. Ondernemers zijn in dat kader niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld instellingen uit de cultuur-, kennis-, zorg-, sport- en onderwijssector. Het bestuur van het Ondernemersfonds draagt zorg voor transparantie en de juiste gang van zaken van het geld dat binnenkomt. “Het Ondernemersfonds is echt door en voor ondernemers. Ze krijgen de vrijheid en ruimte om zelf ideeën op te zetten”, vertelt Fedor.

Heijl, was eigenaar van P. Heijl Automaterialen, het bedrijf dat hij overnam van zijn vader. Na de verkoop van het bedrijf, is Fedor voor zichzelf gestart. Met Fvice Independent Insights richt hij zich op begeleiding van familiebedrijven, bij bijvoorbeeld bedrijfsovernames bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie. “Het ondernemersklimaat in Laarbeek is goed. Het Ondernemersfonds is een mooie en belangrijke manier om ondernemers met elkaar te verbinden”, vindt Fedor. “In Laarbeek heb je grote en kleine ondernemers. Het Ondernemersfonds dient alle ondernemers en wil gezamenlijke ontwikkelingen op een optimale en gepaste manier ondersteunen. Hierin hebben we ook periodiek overleg met regionale initiatieven en de landelijke Ondernemingsfondsen.”

Het Ondernemersfonds werkt met drie trekkingssgebieden: buitengebied, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Door corona is een en ander wat stil komen te liggen, maar als het aan Fedor ligt, komt daar snel verandering in. “Ik vind het werk mooi, iets voor de gemeenschap kunnen doen, iets voor de ondernemers kunnen betekenen. Die ondernemer trekt mij heel erg aan. Als belangenbehartiger moet je je nek uit durven steken. We willen zo transparant mogelijk werken, zodat iedereen ziet wat we doen. De middelen die we hebben, willen we zo goed mogelijk inzetten. Daarbij willen we zoveel mogelijk crossovers pakken. Projecten die vallen onder verschillende trekkingsgebieden, Laarbeekbreed. Samen met de ondernemers willen we activiteiten oppakken. Het Ondernemersfonds is er voor en door ondernemers in Laarbeek. Daarom komen we graag in contact met ondernemers. Via de website van Ondernemersfonds Laarbeek kunnen ondernemers ons op een laagdrempelige manier benaderen.”

Enquête
Op initiatief van het Ondernemersfonds Laarbeek, in samenwerking met alle Laarbeekse Ondernemersverenigingen voeren zij momenteel een enquête in de vorm van een raadpleging uit onder alle ondernemers. Men wil specifiek inzicht krijgen in de impact van de corona pandemie op het Laarbeekse bedrijfsleven. Fedor: “We willen graag weten hoe de ondernemers ervoor staan. Hoe is de afgelopen periode voor hen verlopen en welke toekomstige knelpunten verwacht men met betrekking tot de invloed van het coronavirus. Met deze raadpleging willen we beoordelen of en waar we op lokaal niveau Laarbeekse ondernemers kunnen ondersteunen. De raadpleging is gericht op alle ondernemers van groot tot klein, van starters, zzp’ers tot multinationals in onze gemeente.” Conclusies en mogelijke aanbevelingen zullen te zijner tijd gedeeld worden via de ondernemersverenigingen en een samenvatting zal eind februari gepubliceerd worden in DeMooiLaarbeekKrant.