Burgemeester Frank van der Meijden
Burgemeester Frank van der Meijden Foto: Marcel van de Kerkhof (B&D)

Burgemeester Frank van der Meijden voorgedragen voor herbenoeming: ‘Met vertrouwen en steun ga ik heel graag een nieuwe uitdaging aan’

Algemeen

Laarbeek - De gemeenteraad van Laarbeek heeft donderdagavond besloten om Frank van der Meijden voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Laarbeek. Van der Meijden is sinds juni 2016 burgemeester van Laarbeek en is de eerste burgemeester in het 25-jarige bestaan van de gemeente die voorgedragen wordt voor een tweede termijn van zes jaar. 

Na de zomer van 2021 gaf burgemeester Van der Meijden al aan graag aan te willen blijven als burgemeester van Laarbeek. De aanbeveling voor herbenoeming werd de afgelopen periode voorbereid door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad bestaande uit de fractievoorzitters. De vertrouwenscommissie heeft zich, onder andere op basis van diverse gesprekken, een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. Met de burgemeester zijn de conclusies van de vertrouwenscommissie besproken.

Van der Meijden reageerde verheugd op het nieuws van de raad dat hij voorgedragen wordt voor een tweede termijn. “Het blijft een voorecht om dit te kunnen en mogen doen. Ik ben dankbaar voor een gemeenschap als Laarbeek om dit te mogen doen. Toch heeft dit op sommige momenten kruim en energie gekost. Met name daar waar aantijgingen persoonlijk worden of bedreigingen opportuun zijn, of het gezin in het geding is. Met vertrouwen en steun ga ik heel graag een nieuwe uitdaging aan in ons mooie Laarbeek.”

De aanbeveling wordt door de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De minister doet vervolgens de voordracht tot herbenoeming aan de Koning. Zodra het Koninklijk besluit is genomen, wordt de gemeente hierover geïnformeerd. De herbenoeming zal dan ingaan op 27 juni 2022.