Bij lang niet alle toegangswegen naar Lieshout is de 30 km./uur zone aangeduid.
Bij lang niet alle toegangswegen naar Lieshout is de 30 km./uur zone aangeduid. Foto:

Toenemend sluipverkeer baart Dorpsraad Lieshout zorgen

Algemeen

Lieshout - Met de toename van het sluipverkeer door -en vlak langs- de kom van Lieshout, neemt de verkeersveiligheid in het dorp ook af: dat baart zorgen. Dorpsraad Lieshout zou dan ook graag een meer actieve houding zien om de knelpunten buiten Lieshout op te lossen én de infrastructuur binnen het dorp verder te optimaliseren. Binnen het dorp zou dan overal een maximum van 30 km/uur moeten gaan gelden (inclusief een bijpassende inrichting) en rondom het dorp 60 km/uur.

Al jaren neemt het sluipverkeer toe in en rondom Lieshout. ‘Even doorsteken’ via de Molenstraat-Heuvel-Ribbiustraat is een overbekende sluiproute. Ook de route ten noorden van Lieshout via Broeksteeg en Broek is een druk gebruikte sluiproute. Metingen tonen inmiddels aan dat het sluipverkeer almaar verder toeneemt op dit soort routes. Oorzaak van dit sluipverkeer is te vinden in enkele grote en kleine knelpunten die dit sluipverkeer probeert te ontlopen. Een van de bekendste is de -onveilig gebleken- kruising bij Deense hoek met de N615/Hoofakker. Maar ook de problemen bij de Beekse brug veroorzaken sluipverkeer in Lieshout, dat komt via de Herendijk en de Dorpsstraat. 

Knelpunten moeten worden opgelost
Navraag leert dat de uitwerking van het plan voor de kruising N615/Hoofakker en Deense hoek is vertraagd. Ook de plannen voor een oplossing van de dagelijkse files bij de Beekse brug lijken niet van de grond te komen. Uiteindelijk kan het sluipverkeer alleen opgelost worden als de knelpunten buíten Lieshout opgelost worden. Als dáár een goede doorstroming is, is het niet meer nodig om te sluipen. Binnen het dorp kan de infrastructuur dan verder ingericht worden op een passend maximum van 30 km/uur. Een veilige snelheid die past bij het dorpse karakter van de wegenstructuur met vele gelijkwaardige kruisingen.

Hartewens
De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid heeft de hartwens om te komen tot een heel dorp waar maximaal 30 km/uur wordt gereden en een periferie-met-veilige-aansluitingen, rondom het dorp, waar maximaal 60 km/uur wordt gereden. Op die wijze denken zij het doorgaand verkeer soepel om het dorp te kunnen laten gaan en daarnaast te kunnen zorgen voor een veilige verkeerssituatie in het dorp. Dorpsraad Lieshout ziet dan ook graag meer concrete actie komen om de grote en kleine knelpunten allereerst in de periferie op te lossen. Gezien de diverse vertragingen maakt zij zich nadrukkelijk zorgen over de voortgang. Het toenemende sluipverkeer zorgt immers voor een afnemende leefbaarheid en de wens is juist te komen tot toenemende leefbaarheid.