Afbeelding
Foto: joost duppen

Presentatie coalitieakkoord 2022-2026: ‘Samen aan zet’

Algemeen

Laarbeek - Laarbeek heeft weer een nieuw bestuur voor de komende vier jaren. Met de installatie van wethouders Monika Slaets (ABL), Ron van den Berkmortel (PNL) en Joan Briels (De WerkGroep) en de presentatie van het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ is de nieuwe bestuursperiode afgetrapt.

In een boekwerk van 36 pagina’s hebben de drie partijen PNL, ABL en De WerkGroep hun plannen voor de komende vier jaar samengevat en is de periode van informeren en formeren afgerond. Een proces dat geleid werd door Jan Kerkhof. “In vergelijking met vier jaar geleden kwam ik in een heel ander Laarbeek binnen. De sfeer is in die jaren ten goede veranderd. Ik merkte dat men voelde dat er een belangrijke opdracht lag om het democratisch bestuur onder het voetlicht te brengen. Vooral ABL wilde de optie van een bestuur met PNL verkennen en tijdens de gesprekken is het vertrouwen gegroeid. Ik ben ook blij dat de oppositie constructief heeft meegedacht. Hun inbreng is zorgvuldig meegenomen door de coalitie.”

Zeer tevreden
De fractievoorzitters waren, natuurlijk, zeer tevreden met de gepresenteerde plannen. Nicole Otten (De WerkGroep): “Wij staan voor groen en sociaal en dat zien we hier terug. Aandacht voor de minima en aandacht voor de tweedeling in de maatschappij. In de gesprekken zijn we steeds meer tot elkaar gekomen.” Ook Ronnie Tijssen (PNL) kon zich hierin vinden. “Over veel dingen dachten we hetzelfde. We willen kijken naar de mogelijkheden voor een herstructureringsfonds, zodat we de sociale woningbouw op gang kunnen helpen. Ook zijn we blij dat er een Integrale Verkeersstudie komt voor heel Laarbeek.” Ron Verschuren (ABL): “Het past bij een partij als ABL dat we niet de makkelijkste weg hebben genomen, maar wel de beste weg voor Laarbeek. Wij zijn een partij van verbinden en dat hebben we hier bereikt. We willen zo min mogelijk in beton gieten, zodat er ruimte is voor de dialoog.”

Fulltime wethouders
Met twee oudgedienden (Joan Briels en Monika Slaets) en nieuwkomer Ron van den Berkmortel heeft Laarbeek weer drie fulltime wethouders. Voor Van den Berkmortel wordt het een sprong in het diepe, waar hij enorm veel zin in heeft. In zijn portefeuille zit onder meer ‘wonen’. Dit jaar al zullen daarin scherpe keuzes gemaakt worden, zo staat in het coalitieakkoord. “We willen er voor zorgen dat starters en ouderen in Laarbeek kunnen blijven wonen. We gaan keuzes maken in realistische, haalbare plannen. De gemeente wordt overspoeld met woningbouwinitiatieven. Daarin gaan we prioriteit aanbrengen. De meest kansrijke projecten als eerste.”

Wethouder Slaets heeft onder meer welzijn op haar bordje liggen: “Armoede en minimabeleid wordt enorm belangrijk. De tweedeling in de maatschappij mogen we niet groter laten worden.” Briels kijkt uit naar de nieuwe samenwerking. “Het gaat er niet om of je kunt samenwerken, maar wil je samenwerken? Juist naar dat antwoord zijn we op zoek gegaan, en dan kan het ook. Ik kijk er naar uit om met Ron samen te werken.” 

Met het doorschuiven van de drie raadsleden naar een wethoudersplek, kwamen er plaatsen vrij in de gemeenteraad. Vorige week zijn dan ook Ton van de Wijdeven (PNL), Jos Gruijters (De WerkGroep) en Maikel Sanders (ABL) geïnstalleerd als nieuwe raadsleden. Ook Albèr van der Aa (CDA) nam plaats in de gemeenteraad. Hij neemt de plek over van Tonny Meulensteen, die na acht jaar wethouderschap niet terugkeerde in de gemeenteraad.

Joan Briels
- Jeugdzorg
- Onderwijs
- Duurzaamheid
- Klimaatadaptatie
- Afvalverwerking
- Werk en inkomen
- Financiën

Monika Slaets
- Volskgezondheid
- Wmo en ouderen
- Statushouders
- Minima
- Welzijn, sport, kunst en cultuur
- Participatie
- Natuur en landschap
- Toerisme en recreatie
- Beheer openbare ruimte
- Accommodatiebeleid
- Grondzaken

Ron van den Berkmortel
- Omgevingswet
- Visie kernen
- Ruimtelijke ordening
- Volkshuisvesting
- Economische zaken
- Lokale mobiliteit