Afbeelding

Illegale bewoning aangetroffen bij PIT-actie

Algemeen

Laarbeek - Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft zaterdag een controle uitgevoerd op meerdere locaties in de gemeente Laarbeek. Aan de controle werkten de gemeente Laarbeek, de politie, de ODZOB, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant mee. 

“Ook dit keer hebben we meerdere locaties bezocht, op basis van signalen van inwoners“, licht burgemeester Frank van der Meijden de actie toe. “Inwoners waardeerden de actie van vandaag, gelet op de geluiden die de handhavers hoorden. Die wisselwerking is nodig om ongewenste situaties aan te kunnen pakken. Ik blijf een oproep doen om mogelijke zaken te melden, zodat wij gezamenlijke verantwoordelijk blijven dragen voor een veilige samenleving.”

Resultaat
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Staatsbosbeheer, Samen sterk in Brabant en gemeente controleerden onder meer op visserij, afval en stoken. Gemeente, politie en ODZOB bezochten meerdere locaties. Op een locatie werd een illegale bewoning in een loods beëindigd en zijn illegale bouwwerken aangetroffen. Er volgt nader onderzoek. Door de actie is er op enkele locaties informatie opgehaald die in verdere onderzoeken van belang is.

“De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en grijpen in als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen kunnen zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt”, aldus burgemeester Van der Meijden. “Alerte burgers helpen om de samenleving veilig en leefbaar te houden.” 

Informatie en tips
Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000. Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.