Afbeelding
Foto:

Hulp voor hoge energieprijzen; Prijsplafond voor stroom en gas

Algemeen

Laarbeek/Den Haag - Voorbeelden waren er de laatste weken te over. Mensen die in plaats van een maandelijkse energierekening van 100 euro ineens 500 of zelfs meer euro moesten gaan betalen. Dit alles omdat de energieprijzen door het dak schoten. Daarom heeft het kabinet dinsdag een prijsplafond aangekondigd. Doel is hoognodige verlichting voor de energierekening te bieden. Dit moet al gebeuren vanaf 1 november. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik is dan 290 euro per maand aan energie kwijt.

Nu de inflatie ongekend hoog is en steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, stelt het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit voor. Het betreft een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 moet ingaan en tot het einde van dat jaar doorloopt. Maar vanaf 1 november dit jaar is al verlichting mogelijk met een tussenvariant waarbij een prijsplafond wordt gesimuleerd en termijnbedragen worden verlaagd.

Er gaat een maximale prijs gelden voor de eerste 1200m3 gas dat wordt gebuikt in een huishouden en 2400KWh elektra. Wat betreft prijs wordt gedacht aan een prijsplafond van maximaal 1,50 euro voor gas en 70 cent voor elektra. Dit zou inhouden dat een gemiddeld gezin 3480 euro energiekosten heeft per jaar, neerkomend op 290 euro per maand. 

Uitwerking plannen
Het verder uitwerken van de precieze details van een prijsplafond heeft de hoogste prioriteit van het kabinet en daarvoor is het in overleg met onder andere energiebedrijven en sociale partners. Het kabinet zet in op meer maatregelen om burgers meer zekerheid te bieden en ervoor te zorgen dat mensen hun rekening kunnen blijven betalen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een deel (500 euro) van de energietoelage die voor volgend jaar was voorzien al dit jaar uit te keren, bovenop de 1300 euro die voor 2022 al was voorzien voor sociale minima.

Gemeenten krijgen daarnaast aanvullende middelen van het kabinet om mensen met geldzorgen snel hulp te kunnen bieden. Ook heeft het kabinet met energieleveranciers besproken dat er weer vaste contracten worden aangeboden in 2023.

Noodfonds
Verder komt er een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energieleveranciers waarmee moet worden voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen. Mensen moeten perspectief houden op een schuldenvrije toekomst. Daarom moet de gemeentelijke schuldhulpverlening hen hulp kunnen (blijven) bieden.

Ook bedrijven worden geconfronteerd met hoge energiekosten. Het tijdelijke prijsplafond zal ook gelden voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting. Daarnaast wil het kabinet bedrijven helpen met liquiditeitsverstrekking en verduurzaming zodat zij beter zijn toegerust op de toekomst, door extra geld beschikbaar te stellen voor diverse groene aftrekposten. Verder is het kabinet bezig met de uitwerking van een specifiek pakket met ondersteuning voor het energie-intensieve mkb.

!