Afbeelding
Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Dorpsraad Beek en Donk zoekt bestuursleden en vrijwilligers

Algemeen

Beek en Donk - Vanwege persoonlijke omstandigheden moesten onlangs enkele bestuursleden van de Dorpsraad Beek en Donk hun werkzaamheden beëindigen. Door hun vertrek zijn er twee lege plaatsen in het bestuur ontstaan. Daarom doet het bestuur  een oproep aan enthousiaste inwoners van Beek en Donk om eens te bekijken of hier wellicht een taak voor hem of haar ligt.

Voor meer informatie over deze bestuursfuncties kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden van de Dorpsraad, een kijkje nemen op de website (dorpsraad-beekendonk.nl) of geheel vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen. De Dorpsraad zet zich al ruim 10 jaar in voor het bevorderen van de leefbaarheid in Beek en Donk en het welzijn van alle inwoners. Daarvoor nodigt zij burgers uit om mee te denken, mee te beslissen en medeverantwoordelijkheid te dragen voor de leefbaarheid in straten, buurten en wijken. Sinds juni 2018 biedt de Dorpsraad bovendien raad en advies bij de beoordeling van buurtideeën en het aanvragen van financiële ondersteuning daarvoor. De Dorpsraad werkt nauw samen met de gemeente maar blijft daarbij onafhankelijk.

De Dorpsraad wil zich ook in de toekomst graag in blijven zetten voor een nog betere leefomgeving en het algemeen welzijn van de inwoners van Beek en Donk. Daarbij richt de Dorpsraad zich vooral op het stimuleren en ondersteunen van projecten die worden aangedragen door de inwoners van Beek en Donk. 
Op dit moment is de Dorpsraad bezig met of betrokken bij de volgende projecten: Leefbaarheidsinitiatieven, Verkeersveiligheid, Adviesraad Sociaal Domein, Vitaal Laarbeek en de Denktank. Twee nieuwe projecten zijn in oprichting: Wonen en Buurten met Buurten. Elk project wordt ondersteund en begeleid door een werkgroep waarin leden van de Dorpsraad vertegenwoordigd zijn. Voor het uitvoeren van of meedenken over deze projecten kunnen inwoners van Beek en Donk zich aansluiten bij een van deze werkgroepen, zonder daarvoor lid te worden van de Dorpsraad. Zij worden dan als vrijwilliger opgenomen in zo’n projectgroep, waardoor de contacten tussen de Dorpsraad en de inwoners nog intensiever kunnen worden. Het bestuur is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten voor een of meerdere van bovengenoemde projecten.

Aanmelden voor een bestuursfunctie of als vrijwilliger voor een projectwerkgroep van de Dorpsraad kan bij een van de bestuursleden of door een mail te sturen naar de Dorpsraad: info@dorpsraad-beekendonk.nl.

!