Afbeelding

Seniorenraad Laarbeek maakt zich sterk voor ouderen

Algemeen

Laarbeek - De Seniorenraad Laarbeek is begin 2000 tot stand gekomen in samenwerking met de vier KBO-verenigingen van Laarbeek, namelijk: Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. De Stichting Seniorenraad fungeert tevens als KBO Kring Laarbeek. Van elke kern hebben de vier voorzitters met daarnaast ook vier bestuursleden van iedere afdeling hierin zitting. Vaak is ook de heer Jan Hoevenaars aanwezig: hij zit in het bestuur van KBO-Brabant en is van grote toegevoegde waarde door zijn brede en objectieve inbreng. De Seniorenraad is de afgelopen tijd bezig geweest met diverse onderwerpen. 

Wethouder Ron van de Berkmortel schoof onlangs aan bij het overleg van de Seniorenraad en deed duidelijk uit de doeken hoe het er in Laarbeek voorstaat: er is bijvoorbeeld grote behoefte aan betaalbare appartementen, voor jong en oud, de kwalitatieve opgave levensloopbestendig wonen is groot en er komt een nieuwe woonvisie (en woonzorgvisie). Het project ‘Doortrappen’ gaat helaas nog niet van start vanwege gebrek aan personeel en budget, maar hopelijk komt het er in de toekomst nog eens van want 220 gemeenten in Nederland doen al wél mee. Het is bedoeld om ouderen zo lang mogelijk veilig te kunnen laten fietsen. Superbelangrijk vanwege de beweging en de sociale contacten. Ook wat betreft de ontwikkeling van de Beweegtuinen en het aanbieden van valpreventie (waarvoor de gemeente subsidie kan krijgen) houdt de Seniorenraad de vinger aan de pols. Zij heeft ook haar opmerkingen geplaatst bij het concept Beleidsplan Sociaal Domein en gaat binnenkort een uitnodiging krijgen om mee te praten over de Omgevingsvisie binnengebied. U ziet, veel belangrijke onderwerpen die alle 50-plussers van Laarbeek aangaan en voor wie de Seniorenraad zich telkens weer sterk maakt.