Afbeelding
Foto: Martin Prick

Koffie-uurtje Huiskamer van Lieshout

Algemeen

Lieshout - De laatste vrijdag van de maand staat weer voor de deur: 26 mei deze keer. Dat is de vrijdag van het gezamenlijk koffie-uurtje voor de Lieshoutse senioren. Ze zijn er al aan gewend.

Met enige regelmaat opent Franciscushof de deuren voor Lieshoutse en Mariahoutse mensen. Ruimte wordt ter beschikking gesteld voor ontmoetingen die de vriendschappelijke en hulpvaardige contacten tussen mensen dient te bevorderen. Mensen zijn terug geworpen op zichzelf en er is niet meer vanzelfsprekend hulp en ondersteuning van overheidswege geregeld. Maar er wordt wel via particuliere initiatieven van alles georganiseerd waardoor mensen met elkaar in contact komen en mensen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. De Zorgboog onderschrijft het belang van deze sociale functie onder meer door het beschikbaar stellen van ruimte. Vanuit particulier initiatief wordt daaraan nader invulling gegeven. Zo is Franciscushof het verzamelpunt voor de rolstoelwandelingen op vrijdag, de ontmoetingsplaats voor fysiotherapie, voor de beweegtuin, er is een gezamenlijk eetpunt en zo meer. En zo is er ook het koffie-uurtje eenmaal per maand in de Hofkamer: de huiskamer van Lieshout.

De huiskamerquiz
Een half jaar geleden organiseerde het Hofkamercomité de huiskamerquiz. De vragen gingen vooral over huidige en vroegere locaties in Lieshout en de nabije omgeving. De aanwezige bezoekers hadden er schik in. Daarom heeft men gevraagd om een vervolg. Dat gaat vrijdag gebeuren. Ditmaal staan centraal vragen over bekende en markante Lieshoutenaren. Er zijn toegevoegd wat meer algemene vragen om zo ook de aanwezigen ‘van buiten’ aan hun trekken te laten komen. U wordt verwacht om 10.00 uur. De koffie staat klaar.