Is de bibliotheek de volgende voorziening die uit Lieshout gaat verdwijnen?
Is de bibliotheek de volgende voorziening die uit Lieshout gaat verdwijnen?

Dorpsraad Lieshout volgt ‘bibliotheek-proef’ met argusogen

Algemeen

Lieshout - Dorpsraad Lieshout is, net zoals de raden in de andere kernen, door de gemeente Laarbeek geïnformeerd over proefnemingen met de bibliotheek. Deze proefnemingen worden opgezet in de kern Aarle-Rixtel. Daar wordt de volledige bibliotheek omgezet naar een mini-service-punt, met als doel om dit zo ook in de andere kernen (exclusief Beek en Donk) door te voeren. Dorpsraad Lieshout ziet deze ontwikkeling met argusogen aan. Ze zijn bang voor een verdere verschraling van het aanbod in de dorpen: stap-voor-stap lijken immers voorzieningen lokaal geminderd te worden.

Voorziening zijn belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Zonder voorzieningen zijn er immers geen mogelijkheden meer om elkaar te ontmoeten, lokaal te ‘winkelen’ en moeten de inwoners voor alles naar een ander dorp of stad. Dorpsraad Lieshout heeft het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout hoog in het vaandel staan: om die reden wil ze juist méér voorzieningen in het dorp, zodat de leefbaarheid toeneemt. De huidige ontwikkeling is echter dat bestaande voorzieningen steeds verder worden afgebouwd: dat baart hen dus zorgen.

Belangrijke ontmoetingsplaats
Een bibliotheek in een dorp vindt de Dorpsraad dan óók erg belangrijk. Niet alleen draagt een bibliotheek bij aan bestrijding van de laaggeletterdheid (waar de overheid via andere kanalen veel geld in investeert), maar is het ook een sociale ontmoetingsplaats. Mensen komen er om een boek te halen, treffen elkaar en ontmoeten elkaar op deze manier, De verdere digitalisering, waarmee in Aarle-Rixtel geëxperimenteerd gaat worden, zal zeker niet bijdragen aan een frequenter bezoek en/of het vaker treffen van een buurman of buurvrouw. Om die reden volgt de Dorpsraad in Lieshout de proef met argusogen.

Ander spreidingsbeleid
Begrijpelijk is dat de gemeente onderzoek doet naar een verbetering van de serviceverlening en inspeelt op de vermindering van het aantal uitleningen vanuit een bibliotheek. Onderzoek heeft immers aangetoond dat het aantal bezoeken aan een bibliotheek afneemt en ook het lenen van boeken minder wordt. Goed dus dat gekeken wordt hoe hiermee omgegaan moet worden. De proefneming in Aarle-Rixtel lijkt er echter op te wijzen dat opnieuw verschraling in de dorpen plaats zal vinden, terwijl de voorziening in de grootste kern, Beek & Donk, overeind blijft. Gezien de vier-gelijke-dorpen-opbouw van Laarbeek zou de Dorpsraad Lieshout ook eens graag zien dat de overblijvende ‘full’ voorziening in een van de ándere dorpen zou blijven. Op die wijze kunnen immers meerdere dorpen binnen Laarbeek voorzieningen huisvesten voor de hele gemeente en treedt er veel meer interactie op tussen de dorpen. Een spreidingsbeleid met voorzieningen zou in hun ogen dan ook veel beter passen in de structuur van de gemeente.