Afbeelding

Historische herinneringen

Algemeen Historische Herinneringen

Deze foto komt uit het archief van Heemkundekring De Lange Vonder uit Beek en Donk. Bij het gereedkomen van het nieuwe postkantoor op de hoek Piet van Thielplein-Koppelstraat, daar waar nu appartementencomplex Mijnheer van Thiel staat, werd deze foto van het personeel van dit kantoor gefotografeerd. Bert en Rieky Brouwers zijn uiteraard zeer bekend, evenals Tonny Raaijmakers, derde van rechts achter, maar wie zijn de anderen? Herkent u de personen? Graag horen we dit van u. Mail uw reactie naar redactie@mooilaarbeek.nl.

Vorige week een foto uit het archief van Heemkundekring Barthold van Heessel. Stijn Geene: “Mijn opa (Jan Coolen) herkende deze mensen en waarschijnlijk komt deze foto uit omstreeks 1920. Vermoedelijk heeft het te maken met een concours/wedstrijd die werd gehouden waarbij twee personen een schop en een Riek hebben gewonnen bij deze wedstrijd. Op de foto zijn zittend te zien: Martien Prinsen en Jan Verhees. Staand zijn te zien; Johan v.d. Heuvel, Huub v. Roij, Hantje v.d. Heuvel (op Bank), Jantje v. Roij, Johan Gruijters (met Boog), Johan Prinsen, Klaas v. Gameren, Martien Derks. De afgebeelde foto hangt ook op de accommodatievan de vereniging. Mijn opa zit zelf ook bij Handboogvereniging de Eendracht evenals ik.”

Odilia van Roij: “Mijn broers en ik zijn zeer overtuigd dat de persoon staand boven links ons grootvader Michael van Roij (de latere gemeentesecretaris van A-R) is.”

Afbeelding