Afbeelding
Foto:

Molen De Leest in 2023

Algemeen

Lieshout - Als de molenaars op De Leest zijn leggen ze de activiteiten die ze uitvoeren vast in een logboek. Dat levert dan aan het begin van een jaar leuke gegevens op over het voorgaande jaar.

In 2023 is de molen op 100 dagen open geweest, de molenaars waren er in totaal ruim 450 uren. Als het maar enigszins waaide hebben de wieken gedraaid, goed voor een totaal van 102.000 omwentelingen. Het aantal bezoekers is wat tegengevallen, in totaal hebben 466 mensen de molen bezocht. Acht groepen 6 van de basisscholen uit Laarbeek hebben deelgenomen aan het project ‘Zo gaat de molen’, waardoor opnieuw 186 kinderen kennis hebben gemaakt met de molen en hoe daar vroeger werd gewerkt. Uit 13 buitenlanden zijn er 45 bezoekers geweest, uit diverse Europese landen, Noord-Amerika, Azië en Australië. Op de nationale molendagen in mei hebben 40 mensen de weg naar de molen gevonden.

Vlak voor de zomervakantie is er een 100 jaar oude elektrische maalstoel gekocht, die in de loop van het jaar volledig is gerestaureerd. Binnenkort wordt deze geïnstalleerd, zodat we niet meer van de wind afhankelijk zijn om te kunnen malen. Op de molen zijn drie molenaars actief en worden vijf leerlingen opgeleid tot molenaar, dit jaar ronden enkelen hiervan hun opleiding af en mogen dan zelfstandig een molen bedienen. 

Misschien hebt u de molen nog nooit, of lang geleden bezocht: een mooie aanleiding om in 2024 eens te komen op dinsdagmiddag of zaterdag vanaf 10.30 uur, of op een van de nationale molendagen. En wie weet: als u interesse heeft om een keer een middag mee te lopen op de molen, omdat u wilt kijken of molenaar worden iets voor u is, dat kan! Meld je dan even aan bij Jan Tielemans via 06-51815316.