Afbeelding

Binnenkort nieuwe werkzaamheden in natuurgebied ‘t Gulden Land

Algemeen

Laarbeek/Helmond - Waterschap Aa en Maas, gemeente Laarbeek en gemeente Helmond zetten de komende tijd flinke stappen met de herinrichting van ’t Gulden Land. Vanaf juni tot en met oktober vinden weer diverse werkzaamheden in het natuurgebied plaats.

Samen met aannemer Van Beers Hoogeloon gaat Waterschap Aa en Maas aan de slag bij de Aa, in het gebied ten noorden van de Albers Pistoriusstraat tot in de Kop van Aarle-Rixtel. De werkzaamheden volgen op het werk aan de Gulden Aa vorig jaar, vanaf natuurgebied de Bundertjes tot aan de aansluiting op de Aa. Ook is toen de brug aan het Janus Meulendijkspad vervangen.

Natuurontwikkeling
Nu richten ze de Aa en het gebied erom heen natuurlijker in om verdroging tegen te gaan. Dan kan de natuur zich weer herstellen. Ook zijn de werkzaamheden nodig om het gebied beter voor te bereiden op weersextremen, zoals droogte of juist wateroverlast.

Wat gaat er gebeuren?
Ze laten de Aa weer meer kronkelen door het landschap en de oevers geleidelijk aflopen. Dit geeft meer ruimte voor zowel de opvang als afvoer van het regenwater. Op een aantal plekken leggen ze dood hout in het water, wat voor afwisseling in de stroming en voor beschaduwing zorgt. Ook leggen ze een ecologische verbindingszone aan. Planten en dieren krijgen daardoor meer ruimte om zich veilig te verplaatsen naar omliggende natuurgebieden, wat goed is voor de biodiversiteit. Ook komen er een aantal poelen bij voor kikkers, salamanders en libellen, bedoeld als rustplekken op hun migratieroutes. Ze breiden het gebied uit met maar liefst twaalf hectare nieuwe natuur. Dit is, in samenwerking met provincie Noord-Brabant, ook alvast ter compensatie voor verbreding van de N279.

Wat volgt daarna?
Als het graafwerk voor de natuurontwikkeling klaar is, wordt het gebied verder ingericht met recreatieve en informatieve voorzieningen. Een aantal voorbeelden:
- Ze plaatsen entree-elementen om de ingangen van het gebied voor bezoekers duidelijk te markeren;
- Er komt een netwerk van verharde en onverharde paden voor wandelaars en hardlopers. En een aantal natuurlijke en duurzame voorzieningen die bezoekers uitdagen voor extra beweging;
- Er wordt een mooie grafische weergave van het voormalige kasteel ’t Gulden Huys geplaatst. Die brengt de historie van dit gebied voor bezoekers weer even tot leven;

Het wordt een gebied waarin omwonenden en bezoekers van de natuur én een vleugje cultuurhistorie kunnen genieten! Dit project is mede mogelijk dankzij financiële steun van provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.