Afbeelding

Jeugdgemeenteraad start pilot met minder afvalbakken

Algemeen

Mariahout - Minder openbare prullenbakken, meer bewustwording en een betere afvalscheiding. Dat is wat de Jeugdgemeenteraad van Laarbeek wil bereiken en gaat onderzoeken. In samenwerking met Zorg om het Dorp start de pilot ‘Mariahout Ruimt Op’. Het dorp gaat terug van 24 naar 6 hondenpoepbakken en 2 reguliere afvalbakken, geplaatst op strategische plekken in de kern.

De actieve Jeugdgemeenteraad werkt als spreekbuis van de basisschooljeugd aan mooie projecten en ideeën om Laarbeek nog beter en veiliger te maken. Het viel de jonge raadsleden op dat in ‘de groenste gemeente van Europa’ het afval buiten niet gescheiden wordt en dat er nog steeds veel zwerfafval is. Op basis hiervan zijn zij samen met de gemeente aan de slag gegaan om te komen tot deze pilot, die in Mariahout tussen juni en september wordt uitgevoerd. Op woensdag 22 mei onthult wethouder Joan Briels de eerste hondenpoepbak. Dit zal hij om 15.30 uur doen op het Oranjeplein.

Verminderen van afvalbakken
In Laarbeek staan 214 afvalbakken in de openbare ruimte. Uit (lokaal) onderzoek blijkt dat in deze bakken vooral huisvuil en hondenpoep wordt gedeponeerd. Er wordt (landelijk) steeds meer gestuurd op het mee naar huis nemen van afval. Voor hondenpoep is dit net wat anders; het is heel fijn dat mensen dit opruimen en netjes in een hondenpoepzakje in een afvalbak gooien. Vooral als zij verder van huis zijn. Uit de pilot moet blijken of op deze manier de bewustwording wordt bevorderd en mensen meer afval mee naar huis nemen om het te scheiden.

Waar vind je vanaf nu nog prullenbakken?
De reguliere afvalbakken staan nu bij de Lourdesgrot en het Oranjeplein. De Hondenpoepbakken staan (op de kruising) van Oranjeplein/Mariastraat, Bernadettestraat/Meerven, Knapersven/Plevierstraat, Ahorn/Wilhelminastraat, Ahorn/Struikheide en Ahorn/Zonnedauw. Is ‘Mariahout Ruimt Op’ een succes? Dan komt er een voorstel om dit Laarbeek-breed uit te rollen.