Het plan 'herinrichting Heuvel' houdt de gemoederen in Lieshout volop bezig
Het plan 'herinrichting Heuvel' houdt de gemoederen in Lieshout volop bezig

Dorpsraad Lieshout kiest haar rol in het plan voor de Heuvel

Bouwen & Wonen

Lieshout - In de commissievergadering van de gemeente Laarbeek is afgelopen week het plan voor de Heuvel in Lieshout gepresenteerd aan de commissieleden. Veel betrokkenen hebben dit live gevolgd, terugkeken of in de lokale media gelezen. Dorpsraad Lieshout wil graag een voor-iedereen-duidelijke rol in het proces rondom dit plan voor de Heuvel gaan spelen: daar heeft de raad nu keuzes voor gemaakt.

Proces
'De Dorpsraad is er voor alle inwoners van Lieshout', zo heeft de dorpsraad onlangs nog in haar beleidsplan opgenomen. Omdat het plan 'herinrichting Heuvel' verschillende kampen heeft gecreëerd vormen zich nu voor- en tegenstanders van de plannen die er liggen. De Dorpsraad Lieshout wil zich echter focussen op het proces, op de communicatie en op (het omgaan met) de vragen die er zijn over deze plannen en níet op de inhoud. De Dorpsraad wil graag dat de gemeente de procedure volgt als het gaat om de bewoners van Lieshout te informeren, mee te laten denken etc.; dus een gedegen proces waarin de belangen van betrokken partijen en inwoners van Lieshout zorgvuldig worden afgewogen en meegenomen. De Dorpsraad zelf heeft al vanaf het begin een goed contact met de gemeente over het proces rondom dit plan en de dorpsraad heeft dan ook aangegeven dat ze nadrukkelijk wil toezien op een goed proces en op een duidelijke communicatie.

Inloopavonden
Nu de omwonenden en ook de commissie Ruimtelijke Ordening over de plannen zijn geïnformeerd, is de volgende stap in een duidelijke communicatie om alle inwoners van Lieshout te informeren. Zoals de gemeente heeft aangegeven, komen er hiervoor inloopavonden. Vanzelfsprekend zal de Dorpsraad aanwezig zijn op deze avonden. Zodra hier de data voor bekend zijn zal de raad alle inwoners van Lieshout hierop wijzen en oproepen te komen.

Veel vragen
Op basis van de informatie die er nu ligt en wat in het dorp verteld wordt leven er een groot aantal belangrijke vragen. Waarom moet er een grotere supermarkt komen? Wat zijn de gevolgen voor de verkeersdrukte? Hoe zit het precies met het parkeren bij de kerk (waar kort over is gesproken in de commissievergadering)? Deze vragen wil de Dorpsraad in ieder geval meenemen en voorleggen aan de betrokkenen. Daarnaast zullen er nog legio andere vragen zijn. Dorpsraad Lieshout wil graag inzicht krijgen in al die vragen, vandaar de oproep om deze vragen te delen via info@dorpsraad-lieshout.nl. Op deze wijze kan de raad bijdragen aan duidelijke communicatie door die vragen bij het juiste loket neer te leggen, zodat er antwoorden op komen. Een goed proces is immers van groot belang!