De 'witte woningen' aan het Michaëlplein
De 'witte woningen' aan het Michaëlplein Foto: Mark Barten

Witte woningen Beek en Donk eindelijk op de schop

Bouwen & Wonen

Beek en Donk - Het heeft even geduurd, maar het gaat er nu echt van komen. De karakteristieke witte huurwoningen aan het Michaëlplein en het Leonardusplein in Beek en Donk gaan gesloopt worden en keren daarna als nieuwbouw terug.

En niet getreurd. Na sloop van de huidige woningen komen er op dezelfde plek weer karakteristieke witte woningen terug, zo geeft woningcorporatie Wocom aan. “De bewoners hebben allemaal een nieuwe woning gevonden en mogen eventueel nadat de huizen zijn opgeleverd terugkeren. Maar de meeste hebben aangegeven dat ze zeer tevreden zijn waar ze nu zitten”, zegt Anke Nieuwland, directeur-bestuurder van Wocom.

Maandag ondertekende ze een zogenoemde anterieure overeenkomst met wethouder Ron van den Berkmortel voor de woningen aan het Michaëlplein. In die overeenkomst staat onder andere het type woningen en de doelgroep beschreven en wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt. De overeenkomst voor het Leonardusplein volgt later. 

Onderzoek
Eerst wordt er nu asbestonderzoek gedaan naar de huizen, waarna de sloop zal plaatsvinden. Daarna volgt nog een archeologisch onderzoek waarna begin 2024 de bouw kan beginnen, is de verwachting van Wocom. Aan het eind van 2024 zouden de huizen dan opgeleverd moeten worden. “Een derde is voor doorstromers. Huurders die een huurwoning in Laarbeek achterlaten. Een derde is voor reguliere huurders uit Laarbeek en een derde is voor een ieder die in aanmerking komt. Daarmee waarborgen we dat twee derde van de woningen echt voor inwoners uit Laarbeek bestemd is”, zegt Nieuwland.

Extra woningen toegevoegd
Van den Berkmortel: “Het is goed om te zien dat we extra sociale huurwoningen kunnen toevoegen in Laarbeek.” Daarmee doelt de wethouder op het feit dat er meer woningen terugkomen dan er nu staan. De 14 seniorenwoningen aan het Michaëlplein en 4 woningen aan de Smalleweg worden vervangen door 14 nieuwe seniorenwoningen/nultredenwoningen (1 bouwlaag met kap) op het Michaëlplein en 8 gezinswoningen (2 bouwlagen met kap) op de Smalleweg. De huidige woningen zijn ongeveer 60 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd voor wat betreft isolatie.

De 10 seniorenwoningen aan het Leonardusplein en de Brouwersstraat worden vervangen door 15 nieuwe seniorenwoningen (1 bouwlaag met kap). Nu zijn het dus 28 woningen, maar er komen er in totaal 37 terug. 

Een volgende stap in de procedure is de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober behandelt de gemeenteraad dit plan. De gemeenteraad neemt een besluit over een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB). Met deze instemming van de gemeenteraad kan de verleende omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.

Afbeelding
Afbeelding