Afbeelding
Foto:

Drie dassen in korte tijd aangereden; buurt maakt zich zorgen

Dier & Natuur

Beek en Donk - In vier maanden tijd zijn er in de Lekerstraat in Beek en Donk drie dassen doodgereden. Buurtbewoners Jef van Hout en Dennis van der Linden maken zich zorgen, maar voelen zich tot dusver niet serieus genomen. “Er moet iets gebeuren. Dat klein beetje natuur wat we nog hebben in Beek en Donk moeten we in stand houden.”

Op de Lekerstraat wordt er volgens Jef en Dennis vaak veel te hard gereden en maken de dassen geen schijn van kans. Volgens hen worden snelheden van 80 of 100 kilometer per uur vaak genoeg gehaald, maar is dat niet het enige probleem. Zij maken zich ernstig zorgen over de das, die in Nederland een beschermde status heeft. “We zijn in de buurt erg bezorgd om het welzijn van de dassen. We hebben de landelijke Stichting Das en Boom, de Dassenwerkgroep Noord-Brabant, groene boa’s en de gemeente op de hoogte gebracht, maar tot op heden zijn er nog géén concrete acties uitgevoerd.”

In het gebied tussen de Zuidwillemsvaart, de Gemertseweg, de N279 en de Lekerstraat in Beek en Donk zijn meerdere hoofdburchten. Daar tussenin zitten een aantal satelliet burchten, maar daarvoor moeten de dassen de gevaarlijke Lekerstraat en N279 oversteken. “’s Nachts gaan de dassen op zoek naar eten in het leef- en trekgebied. Ze zijn dan op pad, maar worden nu om de haverklap doodgereden. In Nederland zijn de laatste jaren veel voorzieningen aangelegd om de dassen een veilige wegoversteek te garanderen; er worden veel tunnels aangelegd en nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen worden of verlegd of er worden hectares landbouwgrond ingericht met extra heggen en houtwallen, zodat de dassen toch kunnen blijven leven in het buitengebied. Hier wordt er geen gehoor aan gegeven en gebeurt er niks. Het lijkt wel of we tegen de bierkaai aan het vechten zijn.”

Laarbeekse natuur niet verkwanselen
Naast dat er veel te hard gereden wordt en de das een gevaarlijke oversteek moet maken, ligt er bij de gemeente ook een aanvraag voor een vergunning om een nieuw bedrijf met een grote loods naast een satelliet burcht te bouwen én is er jaarlijks de camping van WiSH Outdoor. “Wij vinden WiSH fantastisch, en ook voor Laarbeek is het erg goed, maar het zit wel in dat gebied waar de dassen leven. Volgens ons zijn er dan ook andere oplossingen mogelijk en zou de camping niet op deze plek moeten liggen. De gemeente dient samen met de organisatie andere alternatieven te onderzoeken. We moeten zo niet met de natuur omgaan en moeten het stukje mooie natuur dat we in Laarbeek op deze plek hebben koesteren.”

Jef en Dennis staan niet alleen in het verhaal, maar hebben, naast de Stichting Das en Boom, ook Henk Heesakkers en andere medestanders uit Beek en Donk gevonden die zorg hebben voor de flora en fauna in Laarbeek. Zo hebben zij al uitgezocht dat de provincie dit jaar extra subsidie beschikbaar heeft voor de aanleg van onder andere dassentunnels en hekwerken om de dassen een veilige oversteek te garanderen. “We hebben ambtenaren van de gemeente daarover ingelicht, maar daar hebben we nog geen reactie van. Op de Lekerstaat zou zo’n dassentunnel met een trechtervorm al een enorme uitkomst zijn zodat ze veilig over kunnen steken. We hopen dat het nieuwe college zich daar nu wél over gaat buigen. Er moet duidelijk iets gebeuren en de mogelijkheden om het een en ander te realiseren zijn er. Het is dus niet zo dat wij enkel met de vinger wijzen, maar we zoeken naar én komen ook met oplossingen.”

Uniek gebied van landbouw en natuur
“We zitten hier in een uniek gebied van landbouw en natuur en willen dit voor de toekomst ook behouden. Naast de dassen zitten er in dit gebied ook nog reeën, vossen, hazen, fazanten, patrijzen en kerkuilen. De natuur is al schaars, dus laten we er met zijn allen een beetje zuinig op zijn. Dat klein beetje natuur wat we nog hebben in Beek en Donk moeten we in stand houden. Als wij ons, samen met de buurt en onze medestanders, niet laten horen en geen actie ondernemen, zal het uniek stukje flora en fauna daar binnen afzienbare tijd zijn verdwenen. De gemeente is nu aan zet, het zal ons benieuwen of er binnenkort actie wordt ondernomen.”

Beschermde diersoort
De gemeente Laarbeek geeft aan dat het de situatie van de dassen in de gaten houdt: “De das is een beschermde diersoort, we hebben deze in het vizier in Laarbeek. De Bosgroep brengt namens ons in kaart waar ze zich bevinden in onze gemeente. Er zijn op meerdere plekken burchten bij ons bekend. Deze locaties delen we niet, zodat de dieren in een beschermde omgeving kunnen leven. Het onderwerp staat dan ook zeker op de agenda bij ons. Helaas is het zo dat er af en toe dieren worden aangereden, niet alleen dassen, maar ook honden, katten, eekhoorns en andere dieren. Dat is bij ons bekend, maar niet iets wat we altijd kunnen voorkomen”, aldus een woordvoerder.

Afbeelding