Afbeelding

Publiekswandeling Het Moorselen/Keelgras met IVN Laarbeek

Dier & Natuur

Laarbeek - IVN Laarbeek organiseert op zondag 11 juni een publiekswandeling door Het Moorselen en Keelgras, twee natuurgebieden tussen Lieshout en Mariahout. De wandeling start om 10.00 uur vanaf het tennispark aan de Provinciale Weg 22 in Lieshout en duurt ongeveer 2 uur. Gidsen van IVN vertellen u over de historie, de waterhuishouding, het beheer van deze voedselarme gronden, de planten en dieren en de verschillende biotopen.

Het Moorselen is een natuurgebied tussen Lieshout en Mariahout, dat ongeveer 10 ha groot is. Het bestaat uit drassige graslanden met sloten en poelen omgeven door wilgenbosjes. Het gebied is al zeer oud, het bestond al in de Middeleeuwen. Het was onderdeel van het domein Lieshout, dat in bezit was van de abdij van Floreffe. Rondom het gebied lagen diverse vennen. Daardoor stond het gebied een groot deel van het jaar onder water. Totdat men de Ginderdoorse Loop ging graven. Het gebied ontwaterde deels en er werd grasland van gemaakt, dat laat in de zomer werd gemaaid. Het hooi was voedsel voor het vee. Men liet er geen vee grazen, daardoor bleven de graslanden schraal en groeiden er vele soorten bloemen en kruiden. Het bleek onmogelijk om het gebied te ontginnen, gelukkig maar, want zo is de natuurlijke situatie blijven bestaan. Het Moorselen staat bekend om zijn vele soorten planten, met name orchideeën, zeggesoorten, kamgras, ratelaar en moeraskruiskruid. Er lopen reeën en hazen en er komen diverse soorten vogels voor, waaronder de geelgors en de rietgors.

Keelgras
Dit natuurgebied van ca. 6 ha ligt aan de overzijde van de Broeksteeg, de weg die Ginderdoor verbindt met Knapersven. Het was in de Middeleeuwen een moerassig gebied, dat al vermeld staat in een document van april 1246, geschreven door schout Hendrik van Herentals en bekrachtigd door Hertog Jan II van Brabant, onder de naam Keleghars. Na het graven van de Ginderdoorse Loop kwam het gebied droog te staan en werden er weidegronden aangelegd. Het onontgonnen deel werd gemeentelijk bezit van Lieshout. Die legde er een vuilstort aan. Later werd deze stortplaats, op een klein moerassig deel na, afgedekt met zand en beplant. Bovenop staat een uitkijktoren. Er leven diverse soorten vogels en er is een dassenburcht. Na de stormen van maart en juni 2019 waren tientallen bomen geknakt.

Kikkerconcert
Op zondagmiddag 4 juni van 12.00 tot 18.00 uur wordt in IVN natuurtuin De Bimd aan de Beekseweg 3 te Aarle-Rixtel het jaarlijkse Kikkerconcert gehouden. De opening wordt verricht door oud-burgemeester van Laarbeek Hans Gilissen, die momenteel voorzitter is van de Raad van Toezicht van het landelijke IVN. De toegang tot dit unieke evenement is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Voor meer informatie: www.ivnlaarbeek.nl.