Logo mooilaarbeek.nl
Gemeente

Economische groei ook voelbaar in Laarbeek?

  Financieel

Laarbeek – Volgens het CBS ligt de economische groei in Nederland op het hoogste niveau sinds de crisis. Zijn Laarbekenaren het eens met deze stelling? Hoe ervaren zij hun financiële situatie en hoe kijken zij tegen de huidige woningmarkt aan? Burgerpanel TipMooiLaarbeek ging op onderzoek uit.

Terugblik
Als inwoners van Laarbeek terugkijken op het afgelopen jaar, dan vindt meer dan de helft (54%) dat hun financiële situatie hetzelfde is gebleven. Bijna een kwart van de inwoners ziet een kleine verbetering en een klein percentage van 4% ziet een duidelijke verbetering in hun financiële situatie, bijvoorbeeld door het bereiken van de AOW-leeftijd. Maar er zijn ook inwoners die een verslechtering van hun financiële situatie zien (19%). Dit zijn met name gepensioneerden die het roerend met elkaar eens zijn: "de pensioenen worden niet geïndexeerd terwijl alles steeds duurder wordt."

"Ik durf meer geld uit te geven"
Iets meer dan de helft van de ondervraagden (54%) stelt 'het is niet zozeer durven maar kunnen en als het nodig is, kan het!' wanneer zij gevraagd worden of ze meer geld uit durven te geven. Als er meer geld wordt uitgegeven, is dat aan (aanpassingen) woonhuis, vakantie en de wekelijkse boodschappen. Maar ook elektronica, kleding, auto's en andere luxeartikelen worden genoemd.

Bijna een derde van de Laarbekenaren (30%) geeft geen extra geld uit; 'ik bemerk geen verschil', 'ik heb nooit getwijfeld om geld uit te geven' en 'ik heb mijn uitgaven nooit veranderd', zijn veelgehoorde reacties.

Wel of geen grote aankopen?
Of men nu wel of niet meer geld durft uit te geven; maar liefst 60% van de Laarbekenaren vindt de tijd niet gunstig om grote aankopen zoals meubels, wasmachines, televisies en andere duurzame artikelen te doen. 'Alleen zaken aanschaffen die noodzakelijk zijn', 'tweedehands spullen volstaan ook prima' en 'tegenover koopkrachtverbetering staat ook lastenverzwaring', stellen zij. Een vijfde van de ondervraagden (18%) vindt dat je best grote aankopen kunt doen; 'op de bank zetten of laten staan, levert niks op' en 'beter nu kopen voor de boel weer duurder wordt' is hun mening.

Een tekort aan starters- en seniorenwoningen
Over het algemeen zijn Laarbekenaren positief over de huizenmarkt in Laarbeek. Bijna de helft (48%) vindt dat het goed tot heel goed gaat. 'Huizen worden snel verkocht', 'het aanbod is divers' en het feit dat er nieuwbouw plaatsvindt in alle kernen zien zij als zeer positief. Maar net als een klein percentage van de ondervraagden, plaatsen zij ook kanttekeningen. Volgens hen is er sprake van een tekort aan huizen voor starters en senioren. 'Er is een slecht aanbod voor starters en gezinnen', 'ik wil graag een huurwoning maar daar is een duidelijk tekort aan' en 'er zijn zeer weinig woningen voor ouderen', wordt als reden opgegeven. Volgens beide groepen is er sprake van vergrijzing in Laarbeek en wordt door de gemeente op het gebied van woningbouw te weinig rekening gehouden met dit gegeven.

Toekomstbeeld
Inwoners van Laarbeek kijken over het algemeen positief naar hun financiële situatie voor komend jaar. Bij bijna een kwart van de ondervraagden (24%) is er een (kleine) verbetering zichtbaar door bijvoorbeeld loonsverhoging, cao-aanpassing, afstuderen, promotie en/of verandering in het belastingstelstel. Een percentage van 19% ziet een (kleine) verslechtering optreden. Deze groep betreft hoofdzakelijk de groep van gepensioneerden die geen indexering van hun pensioen tegemoetzien. Bij iets meer dan de helft (54%) blijft de situatie ongewijzigd en daar is men over het algemeen tevreden mee; "Je kunt niet altijd blijven streven naar meer", is hun overtuiging.

Lees ook

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>