Afbeelding

Piet van Thielplein viert '60-jarig bestaan'

Historie Algemeen

Beek en Donk – Zo'n 60 jonge en oude nazaten van Piet van Thiel hebben onlangs een kennismakingsdag in Beek en Donk gehouden. Piet van Thiel werd 200 jaar geleden geboren en het Piet van Thielplein bestaat dit jaar 60 jaar. Eén van de redenen voor de familie om eens stil te staan bij een stukje geschiedenis.

In 1955 werd door de gemeente de naam 'Plein 1956' bedacht, maar vanwege bestedingsbeperkingen kon in 1959 die benaming niet meer volstaan. Daarom besloot de gemeenteraad op 17 juni 1959 het plein te vernoemen naar de grondvester van de aldaar gevestigde metaalverwerkende industrie: de heer Piet van Thiel.

In 1995 vestigde Martijn van Hoek zijn zaak 'Eethuis/Cafetaria De Donck' op dit plein. Geïnteresseerd in de vergeten geschiedenis regelde hij zelf hij een VVV Piet van Thiel gedenkplaat en het onderhoud van het spijkermakersbeeld, samen met het Centrummanagement.

Ook wist hij 2 zijstraatjes om te dopen tot het Hendrik en Marinus van Thiel 'gangpad'. Zij waren de broers van Piet en stonden aan de wieg van Helmondse fabrieken zoals Nedschroef.

Kennismakingsdag met Beek en Donk
Het betrof de oude en jonge neven en nichten van de familietak Alex van Thiel, waarvan 'meneer' Rudie, de laatste Van Thiel directeur in Beek en Donk was. Van harte werd de groep in de oude villa van overgrootvader Willem van Thiel welkom geheten door Niels Rutten van lunchzaak Sluys 6. Daarna werd HITMETAL bezocht, alwaar directeur Ralph Beukers een rondleiding door Henk Heesakkers in de moderne spijkermakerij geregeld had. Henk Heesakkers demonstreerde vakkundig nog eenmaal het opstarten, ronken en bonken en slaan van spijkermachines. Indrukwekkend! Nu 5 machines, vroeger wel 100 machines. Hierna volgden enkele korte bezoeken aan andere oude fabrieken en villa's.

Aangekomen bij heemkundekring 'De Lange Vonder' werd de familie welkom geheten door Lou Noten. Speciaal voor deze dag had hij de expositie over de Beek en Donkse Muziektuin verlengd en aangepast. Tussentijds kon eenieder het Piet van Thielplein bezoeken voor een snackje en drankje
bij Martijn van Hoek en zijn VVV-zaak annex 'Eethuis/Cafetaria De Donck'. Daarna werd op gepaste wijze de begraafplaats en de Leonarduskerk bezocht. Gesticht op mede-initiatief van Piet van Thiel en de eerste elektrisch verlichte kerk in 1896 via een kabel van de fabriek. Helaas is de gerenoveerde kerk gesloten door het bisdom. Tot slot werd de markante familie grafkelder van Alex van Thiel met verbazing bekeken.

Na afloop was er een feestelijk etentje in Gemert bij de 88-jarige Anneke van Thiel-Goossens. En werd er nog lang nagepraat over deze bijzondere dag en welkome ontvangst in Beek en Donk.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding