Frank Kemme, Andries Mulder en Frits Swinkels (v.l.n.r.) van coöperatie Laarbeek Energie.
Frank Kemme, Andries Mulder en Frits Swinkels (v.l.n.r.) van coöperatie Laarbeek Energie.

Coöperatie Laarbeek Energie zet zich in voor een duurzame toekomst

Human Interest

Laarbeek - “Hoe mooi zou het zijn als we in Laarbeek voor onze eigen energie kunnen zorgen. We gaan nu aan de slag voor een duurzame toekomst. Het kàn en we gaan het in Laarbeek zelf organiseren.” Zo trappen de initiatiefnemers van de nieuwe energiecoöperatie Laarbeek Energie af. De coöperatie wil gaan participeren in diverse lokale energie-initiatieven.

Verduurzaming is een hip woord momenteel. Het wordt vaak in de mond genomen en nu worden er eindelijk ook echt stappen gezet om duurzamer te worden. We zullen wel moeten, willen we de volgende generaties ook een mooie wereld door kunnen geven. In 2019 werd door het kabinet afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. In Laarbeek behoren we tot de Metropoolregio Eindhoven. 

In Laarbeek zie je dit onder meer terug met de komst van verschillende zonneparken (locatie met heel veel zonnepanelen). De eerste, De Blauwe Poort, wordt dit jaar nog aangelegd. Andries Mulder, Frank Kemme en Frits Swinkels zijn de drie initiatiefnemers van Laarbeek Energie. “Als eigenaar heb je ook zeggenschap. Je neemt mee de beslissingen over de inrichting, maar ook aan wie je de opgewekte elektriciteit levert en wat er over 15 jaar met het park gebeurt. We willen dat alle inwoners van Laarbeek kunnen participeren in De Blauwe Poort, mede-eigenaar worden (voor maximaal 50 procent, red.). Zo kunnen we ervoor zorgen dat we het financiële rendement in Laarbeek houden en ook de energie hier houden. Het moet een lokaal zonnepark zijn en geen park van een grote buitenlandse investeerder.”

Brede doelstelling
De coöperatie Laarbeek Energie i.o. heeft een bredere doelstelling dan alleen het opwekken van energie. Te denken valt aan energiebesparing, stimulering van ontwikkelingen op het gebied van energie/warmte-opslag, warmteterugwinning en andere duurzame initiatieven. Uiteindelijk wil de coöperatie dat Laarbeek zelfvoorzienend wordt, zodat men niet meer afhankelijk is van andere partijen. De door de leden gebruikte energie wekken ze zelf op, duurzaam en betaalbaar in eigen omgeving. De coöperatie wil de energiekosten in de hand houden door zelf opgewekte stroom tegen aantrekkelijke tarieven te leveren. Tarieven die zijn gebaseerd op de kostprijs en niet op de hoge prijzen van de de energiemarkt. Inwoners zullen actief geïnformeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd worden. “Zo is er bijvoorbeeld op 8 maart een informatie-avond over de mogelijkheid om als inwoner van Laarbeek gebruik te maken van een regeling voor een lening van de gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen. De informatie-avond is online te volgen via degroenezone.nl.”

Breed aanpakken
“We willen het heel breed gaan aanpakken. Het gaat onder meer ook om gedragsverandering bij mensen en technische aspecten. Alles wat je bijvoorbeeld thuis aan energie kunt besparen hoef je niet op te wekken. We gaan elkaar helpen. Het voordeel van de coöperatie is dat alle leden die meedoen de baas zijn. We willen inspelen op wat er speelt en doen alleen dingen als er voldoende draagvlak voor is”, stellen de heren. “We zijn geen idealisten, maar we zien wel in dat er gewoon stappen gezet moeten worden. Op een bedrijfsgebouw of sporthal kan men bijvoorbeeld samen zonnedaken aanleggen. Of kijk naar energieopslag. Daar moet je pragmatisch op inspelen. Als de zon volop schijnt, levert het veel energie op. Die energie willen we vasthouden voor Laarbeek. Daar zijn veel methodes mogelijk, zodat je geen last hebt van een vol netwerk.”

Positieve belangstelling
De drie heren hopen op positieve belangstelling vanuit de gemeenschap en dat veel mensen zich bij de coöperatie aansluiten. Daarnaast zoeken ze ook nog mensen die actief hun steentje bij willen dragen. “We zoeken nog naar mensen die mee in het bestuur willen helpen. Het liefst uit Lieshout en Mariahout, zodat we in alle kernen goed vertegenwoordigd zijn. Ook een financieel expert  zouden we er graag bij hebben, net als een penningmeester en een administratieve medewerker. We willen een zo breed mogelijk draagvlak creëeren, daar heeft uiteindelijk iedereen het meeste profijt van.”

Kijk voor meer informatie op www.laarbeekenergie.nl