Afbeelding

Standbeeld voor Eustachius van Lieshout in Aarle-Rixtel

Kunst & Cultuur

Aarle-Rixtel - Huub van Lieshout (1890-1943), een boerenzoon uit Aarle-Rixtel, beter bekend als pater Eustachius van Lieshout, werd priester in de congregatie van de Heilige Harten. Vanaf 1925 tot zijn dood werkte hij als missionaris in Brazilië. Hij wilde missionaris worden met als voorbeeld Damiaan de Veuster (1840-1889) de apostel van de lepralijders van het Hawaïaanse eiland Molokai. Daarom ook wilde hij lid worden van diens Congregatie van de Heilige Harten.

Op 22 april 1925 was zijn vertrek naar Brazilië en in 1936 kwam hij voor een vakantie terug in zijn geboorteplaats Aarle-Rixtel en werd in zijn parochie in Beek en Donk groots ontvangen. Nu, 85 jaar later, weten we nog beter wat Eustachius betekend heeft voor een groot gedeelte van de bevolking in Brazilië. Hij stelde zich ten doel om missionaris te zijn te midden van zieken en mensen met pijn en verdriet en voor allen die op zoek waren naar gezondheid en vrede. Deze arbeid kreeg zoveel bekendheid dat in jaren van zijn leven duizenden mensen hem kwamen bezoeken om van hem een gevoel van gezondheid en vrede te ontvangen zodat hun leven weer waarde had. Na zijn overlijden werd hij massaal geëerd in vele dorpen en steden wat er toe leidde dat hij op 15 juni 2006 door de Paus in Rome werd zaligverklaard. Dat feest werd gevierd in een voetbalstadion in Belo Horizonte waar wel 1200 bussen uit het hele land arriveerden en tot aan de dag van vandaag is zijn bekendheid voor vele Brazilianen nog steeds van grote betekenis.

Deze Aarlese boerenzoon, die in het grote Brazilië voor veel mensen een eerbiedwaardige persoonlijkheid is, mag niet vergeten worden. Daarom hebben de neven Jan en Will van den Boomen, samen met de vereniging ‘Vrienden van Eustachius’, het initiatief genomen om voor hem een standbeeld te plaatsen op het kerkplein in zijn geboorteplaats Aarle-Rixtel. In 2012 werd er reeds een beeld van hem geplaatst in de St. Jan in Den Bosch en in 2018 was er op Omroep Brabant een film over deze Brabantse held. Voorafgaand aan de onthulling en inzegening op zondag 5 september is er om 11.00 uur een pontificale hoogmis in de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie gecelebreerd door emeritus bisschop Mgr. A.L.M. Hurkmans. 

Het bronzen beeld van Eustachius zal worden onthuld door Burgemeester van der Meijden, samen met pater Jan Wouters van de Congregatie Heilige Harten en namens de familie van Lieshout zijn naamgenoot Huub van Lieshout. Het beeld is ontworpen en vervaardigd door kunstenaar Edu Santos woonachtig in Piracicaba in Brazilië. Ook in 2009 realiseerde hij een bronzen beeld bij de Eustachius kerk in Belo Horizonte.

Na de ceremonie is er op het kerkplein een gemoedelijk samenzijn en ook Brazilianen uit de regio zullen een bijdrage leveren aan deze plechtigheid en uiteraard allemaal volgens de dan geldende corona regels. U bent van harte welkom.