Afbeelding

‘Boosteren’ en toekomstig wonen in Mariahout

Medisch & Gezondheid

Mariahout - In Mariahout en Lieshout hebben op 23 december boosterprikcampagnes plaatsgevonden. Door nauwe samenwerking van dorpsraad Mariahout/ZOD en Lieshout met de Lieshoutse huisartsen was het mogelijk dit op korte termijn te realiseren. Voor Mariahout waren binnen een mum van tijd mensen bereid om, op hun vrijde dag, te helpen in het Buurthuis. 

Het bezorgen van brieven, het voeren van de administratie, het regulieren van de mensenstroom en de specialistische zorg, als prikken, vaccins optrekken en het dragen van medische eindverantwoording, werden geheel verzorgd door vrijwilligers. Iedereen hartelijk dank hiervoor. Het is goed te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij het welzijn van mededorpsgenoten en de leefbaarheid in Mariahout.

CPO De Hoge Suute
Na de avond ‘Betaalbaar wonen voor jongeren in Mariahout’ die 8 november plaatsvond is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor CPO-wonen; via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap komen tot bouwen van betaalbare huizen. Door woningnood die er op dit moment heerst en de toenemende kosten van bouwmaterialen is het voor ‘jonge’ starters heel moeilijk geworden zich te vestigen op de woningmarkt. Huizen worden vaak tegen opbod boven de 3 ton verkocht en bouwgrond gaat vaak naar projectontwikkelaars. Door middel van CPO ga je een vereniging oprichten. Die vereniging neemt een projectbegeleider in de hand waarmee ze het bij de gemeente verworven stuk bouwgrond gaan ontwikkelen. Hier kunnen zij voor de kostprijs bouwen in plaats van de marktwaarde van een woning. Het bestuur van Zorg om het Dorp is verheugd dat medebestuurslid Jouk Lukassen en jongeren samen dit initiatief ontplooien; ze streven ernaar om een vereniging op te richten. De vereniging in oprichting voert inmiddels al gesprekken met de potentiële projectbegeleiders en de gemeente. De gemeente heeft ook een projectleider aan het plan verbonden. De CPO-vereniging bestaat uit jongeren (en bestuurslid ZOD); dit zijn ook de toekomstige bewoners van het plan. ‘CPO De Hoge Suute’ heeft inmiddels een bestuur gevormd. De komende weken gaat de vereniging een keuze maken met welke projectbegeleider ze de uitdaging aangaat. Inmiddels weet zij dat er al 18 gegadigden zijn voor 10 kavels. Aanmelden voor CPO kan dus niet meer.

Tiny Houses

Ook de mogelijkheid voor Tiny Houses wordt verder onderzocht. Tiny Houses zijn kant en klare huisjes die geplaatst worden en waar naast de goedkopere koopkosten ook erfpacht voor betaald moet worden. Wilt u zich hiervoor aanmelden (jong en oud) neem dan contact op met Harold de Louw of via secretariaat@zorgomhetdorp.nl.

Huizen t.b.v. de leefbaarheid van Mariahout
Aangaande de woonvisie, opgesteld door de gemeente, heeft ZOD aangegeven de mogelijkheid van wonen in de kernranden van Mariahout verder te onderzoeken. Tevens vraagt het om betaalbare levensloopbestendige huizen waardoor wonen voor jong en oud gegarandeerd en doorstroming gestimuleerd wordt. Dit alles voor een levensloopbestendig Mariahout.

Het bestuur van ZOD wenst iedereen veel gezondheid en alle goeds toe voor 2022 met een grote betrokkenheid voor elkaar en … aanvulling van dorpsgenoten voor het bestuur van ZOD, tevens dorpsraad Mariahout.