Pim Aikema (buurtbewoner) en Gerda Jansen (bestuurslid Stichting AED Alert Laarbeek).
Pim Aikema (buurtbewoner) en Gerda Jansen (bestuurslid Stichting AED Alert Laarbeek).

25ste AED in reanimatienetwerk Beek en Donk

Medisch & Gezondheid

Laarbeek - Stichting AED Alert Laarbeek heeft in alle kernen van Laarbeek een reanimatienetwerk ingericht dat wordt geactiveerd wanneer er bij de meldkamer een melding binnenkomt van een persoon met hartproblemen en er sprake is van een hartstilstand. 

Met het plaatsen van een AED in nieuwbouwwijk De Hoge Regt heeft de Stichting AED Alert Laarbeek de geweldige mijlpaal van 25ste AED bereikt voor haar netwerk in de kern Beek en Donk. In 2013 werd in Beek en Donk gestart met 164 burgerhulpverleners en 14 AEDs. Met de plaatsing van de AED in wijk De Hoge Regt zijn er nu 25 AEDs en 245 opgeleide burgerhulpverleners inzetbaar in Beek en Donk.

Meldkamer 112 roept bij een hartstilstand dan burgerhulpverleners op, die in de buurt van het slachtoffer wonen, om direct naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren. Ook worden er minimaal drie AED-apparaten (automatische externe defibrillators) opgeroepen die de burgerhulpverleners gaan ophalen en deze gaan vervolgens ook naar het slachtoffer. Het netwerk dat bestaat uit burgerhulpverleners en AED apparaten is zodanig ingericht dat er burgerhulpverleners en een AED binnen zes minuten na oproep bij het slachtoffer kunnen zijn om te starten met reanimeren en de AED in te zetten. In alle kernen van Laarbeek zijn de netwerken volgens hetzelfde principe ingericht. Met in totaal 50 automatische externe defibrillators en meer dan 510 burgerhulpverleners. Stichting AED Alert Laarbeek beheert en onderhoudt het netwerk, verzorgt de opleiding basale reanimatie en de herhalingscursussen.

Initiatief De Hoge Regt
In nieuwbouwwijk De Hoge Regt hadden enkele buurtbewoners het initiatief genomen om in hun buurt ook een AED-apparaat beschikbaar te krijgen. Stichting AED Alert Laarbeek heeft dit initiatief gesteund omdat de dichtstbijzijnde AED vanuit de wijk op een afstand van ruim 800 meter beschikbaar is. Terwijl de gewenste afstand maximaal 500 meter is om altijd binnen zes minuten bij het slachtoffer te kunnen zijn.

Omdat het van belang is dat er voldoende burgerhulpverleners beschikbaar zijn die bij een oproep snel naar het slachtoffer kunnen gaan om te reanimeren, werd door buurtbewoners en de stichting AED Alert Laarbeek een wervingscampagne in de wijk opgezet, waarop zich direct vrijwilligers hebben aangemeld. Stichting AED Alert Laarbeek heeft de opleiding voor de nieuw aangemelde vrijwilligers verzorgd. Na deze opleiding kunnen deze vrijwilligers als burgerhulpverlener ingezet worden, ingeval er een calamiteit is in de omgeving van hun woonadres.

Nadat er een locatie voor het plaatsen van de kast met daarin de AED beschikbaar was, is de AED nu operationeel en inzetbaar in geval van een calamiteit. Locatie van de kast met daarin de AED is gelegen aan het voetpad tussen Groes en Ten Bleek.

Wilt u meer weten over het reanimatienetwerk bezoek dan de site: www.aedalertlaarbeek.nl
Via de site kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener of informatie opvragen.

!