Fusiebespreking richting de nieuwe parochie

NULL

Fusiebespreking richting de nieuwe parochie


Laarbeek - Aan het eind van de maand september kwamen de besturen van de drie deelnemende parochies (Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout-Mariahout) weer samen. Wellicht dat u een volgende keer iets meer te weten kunt komen over de voortgang.

Om u enig inzicht te geven waar het over gaat in de toekomst de volgende toelichting:
Aan het hoofd van een nieuwe parochie staat een pastoor. Deze pastoor is voorzitter van twee ‘zuilen’, een beheersmatige en een pastorale. In de beheersmatige zuil zitten naast de pastoor de kerkbestuursleden. Het kerkbestuur wordt ondersteund door werkgroepen en 1 bestuurslid is het aanspreekpunt voor de werkgroepen. De beheersmatige zuil moet zorg dragen voor het beheer van de kerk, het kerkhof, het secretariaat enz. Zij moeten samen zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om de pastores hun werk te laten doen (denk ook aan salarissen pastores die door de parochie moeten worden betaald) en centen voor het onderhoud van de gebouwen (kerken, pastorieën, secretariaatsbenodigdheden, enz).

In de pastorale zuil zitten naast de pastoor de andere te benoemen geestelijken. Samen vormen zij het Pastorale Team. Dit team kan worden bijgestaan door een Pastoraatsgroep van gekwalificeerde mensen op het gebied van liturgie, catechese, pastoraat etc.

Daarnaast vallen ook de werkgroepen die pastoraal actief zijn onder deze zuil, bijv. werkgroepen Doop, Eerste H. Communie, Vormsel, Bijbelgroep, MOV-groepen etc. Beide zuilen zullen worden ondersteund door het secretariaat.