Interesse om in groepsverband een huis te bouwen?

NULL

Interesse om in groepsverband een huis te bouwen?


Aarle-Rixtel - Dorpsplatform Aarle-Rixtel wil nagaan of er interesse is in een nieuw CPO-project, het bouwen van een beperkt aantal woningen in het centrum van Aarle-Rixtel. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: m.a.w. een aantal woningen bouwen met een groepje mensen.

Zij bouwen de woningen dus in groepsverband en voor eigen gebruik. De voordelen van deze manier van bouwen zijn talrijk. Bijvoorbeeld: bouwen tegen kostprijs en inbreng van de toekomstige bewoners. Een voorbeeld van een CPO-project is de rij nieuwe woningen in de Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. Meer informatie hierover kan men vinden op: - - http://www.bouwenineigenbeheer.nl/bieb/projecten/68/broekelingstraat-laarbeek-aarle-rixtel
- http://www.bouwenineigenbeheer.nl/particulieren/nieuws/65-collectief-particulier-opdrachtgeverschap-in-aarle-rixtel

Een tweede CPO-project in Aarle-Rixtel wordt mogelijk als hiervoor voldoende belangstelling bestaat. Het eerste doel van Dorpsplatform Aarle-Rixtel is de interesse hiervoor te peilen. Bent u hierin geïnteresseerd, stuur dan een bericht met uw naam, adres enz. aan info@dorpsplatform.nl Voor meer over Dorpsplatform Aarle-Rixtel: www.dorpsplatform.nl