Logo mooilaarbeek.nl
Directeur Dries Klösters van Basisschool De Muldershof   | Fotonummer: 0e7b69
Directeur Dries Klösters van Basisschool De Muldershof (Foto: Mark Barten )

Directeur De Muldershof Dries Klösters: "Ondernemen in het onderwijs"

  Onderwijs

Beek en Donk - De zomervakantie zit erop; zo ook voor de kinderen van Kindcentrum Beekrijk locatie Muldershof. Alle kinderen startten middels een filmpje met het nieuwe schooljaar, dat een aantal spannende ontwikkelingen kent. DeMooiLaarbeekkrant spreekt met Meerscholen Directeur Dries Klösters over de visie, missie en de nieuwe ontwikkelingen van zijn school.

Visie
Wat meteen opvalt aan De Muldershof is dat alle deuren openstaan, maar toch heerst er rust in de school. De structuur is duidelijk voor de kinderen. Ze weten de regels en handelen daar ook naar. Dries vertelt: "Wij willen ieder kind dat stukje extra bieden en eruit halen wat erin zit. Wij werken met een verzameling van onderwijsconcepten en dat maakt De Muldershof tot wie wij zijn. Voor ons is het belangrijk dat onze kinderen adaptief onderwijs krijgen, dat houdt in dat een kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is dat ze klassikaal uitleg krijgen van hoofdstuk 1 van rekenen. Een aantal kinderen kan dan zelfstandig aan het werk, de andere kinderen krijgen verlengde instructie." Het voordeel is volgens Dries dat dit bij verschillende vakken kan worden toegepast. "Muldershof is trots op de structuur, de betrokkenheid, het plezier en de samenwerking binnen de school. Het onderwijsconcept heeft een duidelijke structuur en organisatie. De school werkt met jaargroepen, waarin kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar zitten. Via een duidelijke en gestructureerde aanpak wordt de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk gestimuleerd – op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief niveau."

Kindcentrum Beekrijk
Sinds 1 januari heet het officieel Kindcentrum Beekrijk locatie Muldershof, dat houdt in dat de school kinderen van 0 tot 13 jaar faciliteert. Daarvoor werken ze nauw samen met voor- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal. Dit in samenwerking met Stichting Goo. "De kinderen kennen de juffen al als ze op de peuterspeelzaal rond lopen. Zo weten wij vroegtijdig al of er sprake is van een zorgvraag of wat een kind nodig heeft. Ik vind het een hele mooie samenwerking", vertelt Dries. "We kijken echt naar hoe we gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten." Kennis en kunde met elkaar delen, zo noemt Dries het. Dries is ook voorzitter van Centramanagement Laarbeek, één van de organisaties binnen het Ondernemersfonds Laarbeek. "Ik vind lokaal denken en ondernemen heel belangrijk en wil de ondernemers dan ook meer betrekken bij (met name) groep 7 en 8 en hun keuze in opleiding. De wens is dat kinderen die dadelijk gaan studeren in Eindhoven terugkomen om te gaan werken binnen de dorpse ondernemingen en bedrijven."

Verbouwing van de school en belang van de ouders
In de zomer is het dak van de school al vervangen, maar ook de rest van het gebouw wordt flink onder handen genomen. Na de herfstvakantie worden alle kozijnen en deuren vervangen en alles wordt fris geschilderd. De aula is kort geleden nog helemaal opgeknapt en daar is veel in geïnvesteerd zoals nieuw meubilair, maar ook geluid en licht. "De school staat en valt met ouders. Ik heb een heel positieve en fanatieke ouderraad. Als ik rondleidingen geef kan ik niet anders als enthousiast vertellen over mijn school, maar ik zeg altijd: praat met de ouders die de kinderen hier al op school hebben, zij zijn onze beste vertegenwoordigers." Elke twee jaar houdt De Muldershof een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. "Wij scoren altijd rond de 8,7 of 8,8. Natuurlijk gaat er hier ook wel eens iets mis, maar er is een open communicatie. We nemen maatregelen en nemen de ouders hierin mee."

Nieuwe ontwikkeling: Engels in alle klassen
De Muldershof gaat de komende tijd een spannende tijd tegemoet, want na de herfstvakantie wordt er gestart met Engels. Niet zomaar erbij, maar echt in het lespakket. Dries legt uit: "Er wordt een speciale lesmethode aangeschaft en alle leraren, ook van de kleuterklassen, gaan lesgeven in Engels." Dries vindt het belangrijk om Engels te integreren in het lespakket, omdat er sprake is van internationalisering en Engels speelt daar een grote rol in. "We hebben een uitgebreid onderzoek gedaan in samenwerking met de Pabo opleiding van de Kempel en zijn tot de conclusie gekomen dat kinderen tweetalig onderwijs goed aan kunnen."

Kind-leergesprekken en continurooster
Ook nieuw op De Muldershof is het betrekken van de kinderen bij het kind-leergesprek. "Wij gaan in gesprek met de kinderen zelf, maar ook tijdens de oudergesprekken zullen de kinderen van de bovenbouw erbij zijn. Zo kunnen ze zelf aangeven waar ze tegenaan lopen en wat hun doelen zijn." Daarnaast voert De Muldershof volgend schooljaar het continurooster in. "Uit de enquête onder de ouders kwam uit dat 70% graag een continurooster wil. Vanaf volgend jaar zijn de lestijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur. Op de woensdag is het tot 12.00 uur. "Het zijn mooie ontwikkelingen, die goed passen op onze school in deze moderne en veranderende tijd", besluit Dries.

Tekst: Marieke Bloemberg
Foto: Mark Barten

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>