Clemens Geenen.
Clemens Geenen.

Clemens Geenen nieuwe directeur De Laarbeecke: ‘Ik voel me hier prima thuis’

Onderwijs

Laarbeek - Met ingang van dit schooljaar heeft het Commanderij College locatie De Laarbeecke in Beek en Donk een nieuwe directeur. Vorstenbosschenaar Clemens Geenen heeft het stokje overgenomen van Veghelaar Peter Bakx die voor de zomer met pensioen is gegaan. Clemens kijkt terug op zijn eerste weken en vooruit naar de toekomst van de vmbo-school.

Een van de pijlers van de school is het cree¨ren van een zachte landing voor nieuwe leerlingen zodat ze wennen aan de nieuwe school. Clemens Geenen heeft gemerkt dat dit niet alleen voor leerlingen opgaat. “Ook ik heb een zachte landing kunnen maken op de voor mij nieuwe locatie. Ik ben op een mooie, moderne school in een fijn team terecht gekomen”, legt hij uit. De kleinschaligheid van de school (zo’n 500 leerlingen) helpt daar natuurlijk enorm bij. Voor Geenen was dat e´e´n van de redenen om voor de school in Beek en Donk te kiezen: “Als locatiedirecteur gaf ik leiding aan het Fioretti College in Veghel. Een school voor vmbo en praktijkonderwijs met ruim 1400 leerlingen en 200 personeelsleden. Ik wilde graag de overstap maken naar een kleinere school om op die manier wat dichter op het primaire proces te kunnen werken.”

Openheid
Vanaf het begin voelde hij dat hij in een school met een warm pedagogisch klimaat is gestapt. Leraren en personeel voelen zich samen verantwoordelijk voor het onderwijs en voor het gebouw. De architectuur en inrichting van het gebouw waren voor Geenen een extra aanmoediging om voor De Laarbeecke te kiezen. Geenen: “Het is een modern en inspirerend schoolgebouw dat volledig transparant is. Leraren en leerlingen verstoppen zich niet achter gesloten deuren en muren, maar zien elkaar door hele grote ramen overal aan het werk. Een openheid waar ik even aan moest wennen, maar die leerlingen heel normaal vinden.” Voor de brugklasleerlingen is er een apart gebouw (het Juniorcollege). Dit maakt de overgang vanuit de basisschool voor hen een stukje gemakkelijker.

Te bescheiden
Tegen de voorspelde krimp in is de school het afgelopen jaar stabiel gebleven in leerlingenaantal. Geenen is niet bang dat die krimp alsnog voor een terugloop in leerlingen zal zorgen. “De school heeft zoveel extra’s in vergelijking met veel andere scholen. Daar mogen ze op De Laarbeecke best wat trotser op zijn. Soms is men nog te bescheiden, alsof dit allemaal zo gewoon is”, aldus Geenen. Hij doelt daarmee onder andere op het eerdergenoemde Juniorcollege, maar ook op de nieuwe begeleidingssystematiek. Leerlingen hebben niet een mentor, maar een persoonlijke coach die samen met de leerling en de ouders werkt aan de eigen leer- en ontwikkeldoelen. Daar is veel tijd voor ingeruimd. Tijd die er ook daadwerkelijk is omdat leerlingen een breed uitstroomprofiel hebben en niet vroegtijdig een doorstroomkeuze hoeven te maken. “Alle leerlingen krijgen als beroepsvoorbereidend vak Dienstverlening & Producten. Op die manier houden ze alle opties voor het vervolgonderwijs open.

Kennismaking
Nu de witte-broods-weken er zo’n beetje opzitten en de nieuwe directeur de school van binnen al aardig heeft leren kennen, richt hij de komende tijd zijn pijlen ook op de buitenwereld. Geenen: “Ik heb intussen al mooie contacten gelegd met het bedrijfsleven en de gemeente. Ook wil ik de basisscholen in de regio beter leren kennen. Ik kom er steeds meer achter dat dit een enorm innovatieve en creatieve regio is waar mensen echt van aanpakken houden en ik merk dat ik me daar prima bij thuis voel.”