Logo mooilaarbeek.nl
Vlnr: Gerrit van Zanten, René Jansen en Thijs Scheerooren   | Fotonummer: 025a3a
Vlnr: Gerrit van Zanten, René Jansen en Thijs Scheerooren (Foto: Daphne van Leuken)
Algemeen

"Beetje gezonde alertheid en ogen en oren open"

  Politie

Laarbeek – Gerrit van Zanten, René Jansen en Thijs Scheerooren zijn drie van de vijf wijkagenten die Laarbeek rijk is. DeMooiLaarbeekKrant ontmoet de politiemannen in het Dorphuis van Lieshout. Er volgt een boeiend gesprek over de gepleegde overvallen, hun rol, samenwerken, de rol van Social media en hoe burgers de politie kunnen helpen.

Wat is jullie rol als wijkagent geweest na de overvallen in de afgelopen weken?
"Wij worden, als dit soort calamiteiten zich voordoen, vrij snel op de hoogte gebracht door collega's die ter plaatse zijn of door collega's die er later bij betrokken worden. Vaak kunnen wij, vanaf de zijlijn, collega's al van informatie voorzien. Maar in deze zaken zien wij nog weinig overeenkomsten. Onze taak beperkt zich in die zin. Wij kunnen niet alles omvatten."

Is in dit geval de wijkagent van Mariahout/Lieshout er anders bij betrokken dan de wijkagenten van Aarle-Rixtel en Beek en Donk?
"Nee, dat is niet zo. Voor Laarbeek maakt dit niet uit. Wij hebben dezelfde informatie tot onze beschikking en werken samen. Als er iets aan de hand is in Laarbeek, dan vinden we elkaar binnen twee minuten in onze gezamenlijke app. Bij het doorgeven van een signalement kunnen wij snel schakelen en zeggen: 'Dat zou die en die wel eens kunnen zijn'. Ook zijn wij gekoppeld aan de beheerders van de Whatsappgroepen in Laarbeek. Als wij het zinvol vinden om informatie te delen met het publiek, dan is dat een goede manier. Het betekent dat je in 'no time' extra ogen en oren in de wijk hebt."

Vier overvallen in Laarbeek. Wat doet dat met jullie als wijkagent?
"Het geeft een gevoel van onmacht, het overdondert je. Wij kennen het zogenaamde 'donkere dagen offensief'. De behoefte om snel, zo voor kerst en oud en nieuw, aan contant geld te komen. Daar hebben wij ook projecten op bij de politie. En in een dorp gebeurt alles wat ook in de stad gebeurt. Maar nu worden wij geconfronteerd door de frequentie van overvallen in korte tijd. Het zorgt voor frustratie, van 'ik zou meer willen doen', maar er geen grip op hebben. Het liefst zou je op plekken waar dit gebeurt 24 uur van de dag voor de deur willen liggen. Dat gaat helaas niet. Zoals gezegd, wij proberen in de eerste aanloop veel informatie door te geven, maar dan moeten wij het overdragen: aan de teamrecherche, de districtsrecherche en de technische ondersteuning. Wel verschuiven wij nu, op eigen initiatief, onze dagdiensten naar de avonden. Om ervoor te zorgen dat we op die tijden in de wijk zijn. Daarnaast spelen wij een cruciale rol in de nazorg van de slachtoffers. Als dan de wijkagent binnenkomt, wordt dat extra gewaardeerd. Want echt: een overval hoop je nooit mee te maken."

Met wie werken jullie samen?
"Laarbeek krijgt nu extra ondersteuning in de regio van een flexteam. En 29 november is het buurtpreventieplan van start gegaan in Beek en Donk, een initiatief van de dorpsraad. Dat zat overigens al in de pen en staat los van de overvallen die gepleegd zijn. Maar het gaat dus om twaalf vrijwilligers uit Beek en Donk die een preventieteam vormen, met twee coördinatoren. Het zijn extra ogen en oren in de wijk die weten te handelen als ze iets verdachts zien. Of hoe ze niet moeten handelen, want de eigen veiligheid staat voorop. Het zijn geen politiemensen, dus moeten ze goed kijken wat nodig is. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Doel van dit alles is om het gevoel van veiligheid en sociale cohesie (hoe sterk mensen zich verbonden voelen met elkaar) bij de burgers op te krikken."

Kunnen wij als burger helpen?
"Absoluut. Door, als je in jouw straat iets raars ziet, dit te melden. Bel de meldkamer. Ga er niet meteen vanuit dat de politie dit vast wel weet. Bel en schrijf het op als je iets verdachts ziet: een voertuig, een kenteken, een signalement. Het helpt echt! Het gebeurt ook dat mensen tips op Facebook zetten. Die lezen we natuurlijk uit, maar de meldkamer kan veel sneller reageren, kan er een surveillance op af sturen. Concreet voorbeeld: Je ziet dat er iemand bij de buren over de schutting klimt. Dan bel je meteen 112. Maar je gaat er niet naar toe. Ga niet de held uithangen. Kies een plek in je huis waar je zicht hebt op wat er gebeurt. Blijf ondertussen in contact met de meldkamer en vertel wat je ziet. Begin meteen met het signalement. En maak een fotootje als je je mobiel bij de hand hebt. En als je aangesloten bent bij een Whatsappgroep: gooi het in de groep."

Is het handig dat jullie weten waar in Laarbeek beveiligingscamera's hangen?
"Ja, daar kun je ons enorm mee helpen. Wij kunnen camera's die aangemeld zijn bij 'camera in beeld', na een incident in beeld krijgen. Maar dat steunt dus echt op de vrijwilligheid en de vrijblijvendheid van de bewoner."

Er zitten dus echt jonge mensen bij die overvallen plegen. Hebben we daarin een taak als samenleving?
"Jazeker, want daar zit vaak al een heel groot verhaal aan vast; dat het slecht ging in de thuissituatie, huiselijk geweld, drugs, alcohol … Wij proberen als politie daar al een beetje zicht op te krijgen bij de basisschool. Maar de kunst is om te voorkomen dat het uiteindelijk politiewerk wordt. Mensen moeten dus melden. Als het dichtbij komt, wordt het vaak lastiger. En net zo belangrijk is het dat mensen zelf aan de bel trekken, bij het Centrum Jeugd en Gezin bijvoorbeeld, als ze een probleem hebben. Dat is vaak een hoge drempel, maar heb het erover!"

Hebben jullie verder nog tips?
"De Brabantse 'achterom-mentaliteit' is naïef. De gedachte 'het zal hier vast niet gebeuren'. Waar we voor willen waken is dat mensen paranoia worden – dat is echt niet nodig – maar een beetje gezonde alertheid, dat mag je wel verwachten. Ook al ga je maar even weg van huis; sluit de boel af. Ogen en oren open, vertrouw op je onderbuikgevoel."

Tot slot
"Wijkagenten zijn relatief veel tijd bezig met problemen binnen het sociaal domein. Denk aan burenconflicten, verwarde personen en andere sociale problematiek. Als wij dan in korte klap iets kunnen betekenen, dan moeten we dat zeker doen. Hulpverlenen aan hen die dat nodig hebben is immers ook onze taak. Maar onze hoofdtaak is dat we met handhaving en opsporing bezig zijn. Die balans moet hersteld worden. Gelukkig zien we dat de gemeente Laarbeek bezig is om hier stappen in te zetten met een aantal zorginstanties. Het is immers belangrijk dat we elkaar snel in positie brengen."

Contactgegevens:
Wijkagenten Beek en Donk: René Janssen en Bert Bruggeman
Wijkagent Aarle-Rixtel: Roel Timmermans
Wijkagent Lieshout/Mariahout: Thijs Scheerooren
Wijkagent Laarbeek, operationeel expert: Gerrit van Zanten
www.politie.nl, tel: 0900-8844.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>