Afbeelding
Foto: Foto:

Partij Nieuw Laarbeek houdt voorbespreking

Politiek nieuws

Laarbeek – PNL houdt op maandag 27 augustus haar voorbespreking. Op deze voorbespreking komen de punten aan de orde zoals die op de agenda staan van de raadsvergadering van 30 augustus. De voorbespreking vindt plaats in het Dorpshuis in Lieshout en begint om 20.00 uur.

De volledige agenda, met alle stukken, kunt u vinden op de website van de gemeente. De punten die worden behandeld zijn onder te verdelen in zogenaamde 'hamerstukken' en 'bespreekstukken'. Hamerstukken zijn onderwerpen waarover geen debat wordt gevoerd. Wel kunnen er vragen over worden gesteld. Bespreekstukken zijn stukken waarover gedebatteerd wordt.

In het kort de agendapunten:
Hamerstukken:
- Het omzetten van de agrarische bestemming naar woonbestemming van Broekkantsestraat 1 en 5.
- Het initiatief van mevr. Donkers om de schoolwoningen in Aarle-Rixtel te verkopen aan de inwoners.
- Het vaststellen van de zogenaamde participatieverordening waarin regels over eventuele verlaging van de bijstand en de duur van deze verlaging.
- Een nieuwe verordening voor loonkostensubsidie voor werkgevers die inwoners met een arbeidsbeperking naar regulier werk leiden.
- Een nieuwe verordening over het aanbod van voorzieningen gericht op de toeleiding naar werk.

De onderwerpen waarover wel wordt gedebatteerd zijn:
- het beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000 om de schoolwoningen in Aarle-Rixtel geschikt te maken voor verkoop als woningen.
- Het beschikbaar stellen van een krediet om in het gemeentehuis ruimte te hebben om de nieuwe 5 wethouders te kunnen huisvesten.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De koffie en thee staan klaar.