Afbeelding
Foto:

Voorbespreking raadsvergadering bij PNL

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek - Op deze voorbespreking (5 november) komen de punten aan de orde zoals die op de agenda staan van de raadsvergadering van 8 november. De volledige agenda, met alle stukken, kunt u vinden op de website van de gemeente: https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/a1dd6f70-c83e-4733-acca-5dce8297539e

Dit betreft een bijzondere raadsvergadering, die om 16.00 's middags begint en tot in de avond zal duren. Op verschillende momenten wordt daarom een pauze ingelast. Het betreft vooral een voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2018 en een voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2019. Eerst zijn er de algemene beschouwingen (maximaal 10 minuten per fractie) en kunnen er moties en amendementen worden ingediend. Rond 18.00 uur zal er gepauzeerd worden met soep en broodjes. Vanaf 18.45 uur geeft het college een reactie op de algemene beschouwingen (max. 10 minuten per portefeuillehouder). Vanaf 19.45 uur is er gelegenheid voor de raad om onder andere te reageren op moties en amendementen. Dan volgt een korte pauze van 15 minuten en zal het college reageren. Weer een korte pauze, waarna gestemd wordt over de moties en amendementen en het voorstel.

Het uitgangspunt voor PNL is een goed, gedegen en duurzaam financieel beleid voor Laarbeek. Dit is en blijft in de ogen van PNL de basis voor alles wat de gemeente Laarbeek doet en wil gaan doen. In de programmabegroting van 2019 staat waaraan het gemeenschapsgeld – uw geld dus – volgend jaar wel en niet wordt uitgegeven. De begroting 2019 past in de lijn die PNL voorstaan. Goed, gedegen en duurzaam. Echter, dit betekent in 2019 een fors nadelig saldo van € 750.000,00. Om dit om te zetten naar een positief saldo in 2022 van € 100.000,00 moet er veel gebeuren en worden er ook posten afgeroomd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De koffie en thee staan klaar. Maandag 5 november om 20.00 uur in De Dreef in Aarle-Rixtel.