Afbeelding

Voorbespreking De Werkgroep

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek – De Werkgroep heeft op maandag 12 november de voorbespreking van de commissievergaderingen van november. De voorbespreking is in het Dorpshuis van Lieshout, om 20.15 uur staat de koffie klaar.

Op de agenda's van de commissies onder andere; Sociaal Domein 13-11; Verordening Jeugdhulpverlening, Verordening alleenrecht collectieve ziektekostenverzekering. Ruimtelijk Domein 14-11; Fietspaden d'n Erpse pad en Sonseweg, Gemeentelijk rioleringsplan, Bestemmingsplan Havenweg 15 Aarle- Rixtel, Afvalstoffenverordening Laarbeek. Algemene Zaken 15-11; Stimuleringsregeling duurzame warmte nieuwbouw, Integraal veiligheidsplan, Legesverordening 2019.

U kunt de volledige agenda's vinden op de site van de gemeente.

U bent van harte welkom. Bent u niet in de gelegenheid om te komen en wilt u toch uw mening kenbaar maken, dan kan dat via het mailadres dewerkgroep@gmail.com of via de raadsleden. U treft hun contactgegevens aan op www.dewerkgroep.nl of bel met Rick van Bree, raadslid van De Werkgroep. Tel. 0492-463951.