Afbeelding
Foto:

ABL bespreekt kadernota

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek - Algemeen Belang Laarbeek houdt 24 juni om 20.00 uur een bespreking waarbij alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek welkom zijn.

In deze vergadering staat de kadernota centraal waarin de financiële kaders worden vastgesteld voor de aankomende meerjarenbegroting in het najaar. Gezien de grote tekorten die dreigen voor Laarbeek nodigt ABL eenieder van harte uit om met de partij mee te denken tezamen met de raads- en commissieleden, wethouder, bestuur en andere ABL-leden. ABL waardeert namelijk ieders zienswijze op de onderwerpen. Uiteraard kunnen ook andere punten aan de orde worden gesteld.

Dit overleg vindt plaats aan de Kapelstraat 34 te Beek en Donk. De kadernota treft u aan op www.laarbeek.nl onder stukken voor de raadsvergadering van 27 juni. Vragen? info@abllaarbeek.nl of www.abllaarbeek.nl. ABL staat voor u klaar.